PALAKSANAAN IDUL FITRI TAUN 1439 HIJRIYAH DI KOTA SUKABUMI LUMANGSUNG KONDUSIF

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Palaksanaan Idul Fitri Taun 1439 Hijriyah, di Kota Sukabumi dina umumna lumangsung kondusif, nya éta aman, tartib, tengtrem, ayem jeung rukun. Ěta hal téh bisa ngawujud, sakumaha anu dijelaskeun ku Panjabat Wali Kota Sukabumi, Drs. H. Dady Iskandar, M.M., ku ayana kasiapan, kasigepan jeung gawé rancagé sakumna aparat kaamanan, boh TNI jeung Polri boh aparat Pamaréntah Kota Sukabumi, dina ngalaksanakeun pancén pangamanan hususna di wewengkon Kota Sukabumi.

Disagédéngeun ti éta, ogé ku ayana kasadaran sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi, anu salawasna usaha satékah polah ngarojong jeung ngabantu aparat kaamanan, dina nyiptakeun kaamanan jeung katartiban, sarta katengtreman, kaayeman jeung karukunan di wewengkon Kota Sukabumi, ku cara salawasna patuh jeung taat kana rupa-rupa katangtuan aturan katut undang-undang anu ditetepkeun. Salajuna dijelaskeun, bisa ngawujudna éta kaayaan téh, teu leupas tina mingkin luhurna karukunan hirup umat beragama jeung antar umat beragama di Kota Sukabumi, anu didadasaran ku asas babarengan, pasatuan jeung kasatuan, sarta silih hormat, silih ajénan jeung silih pikanyaah.

Tah ku lantaran kitu, Panjabat Wali Kota Sukabumi kalayan asmana pribadi katut Kapala Daérah sarta Pamaréntah Kota Sukabumi, ngahaturkeun nuhun katut pangajén anu saluhur-luhurna ka sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi, hususna ka sakumna aparat kaamanan anu salwasna siap siaga jeung gawé rancagé, dina ngawujudkeun kaamanan jeung katartiban, sarta katengtreman, kaayeman jeung karukunan di Kota Sukabumi. Sabab ku hal éta téh, sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi, bisa ngalaksanakeun rupa-rupa kagiatan sacara hadé jeung lancar, lantaran ngarasa aman, tengtrem, ayem jeung rukun, sarta ngarasa dipayungan jeung dilayanan.

Leuwih jauh Panjabat Wali Kota Sukabumi ngajelaskeun, saméméh poé H Idul Fitri Taun 1439 Hijriyah, cindekna dina H min 1 Idul Fitri, tanggal 14 Juni 2018, Pamaréntah Kota Sukabumi katut unsur TNI, Polri, Dines Sat Pol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Sukabumi, Dines Pahubungan Kota Sukabumi jeung SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) nu aya kaitannana, kaasup Unsur OKP (Organisasi Kapamudaan), Ormas (Organisasi Kamasarakatan), Pramuka jeung Palajar, ngalaksanakeun Apél Siaga dina raraga Pangamanan Malem Takbir jeung Idul Fitri Taun 1439 Hijriyah, di Buruan Apél Setda Kota Sukabumi.

Sedengkeun dina peutingna, Panjabat Wali Kota Sukabumi dibarengan ku Panjabat Sekertaris Daérah Kota Sukabumi katut Unsur FKPD (Forum Komunikasi Pingpinan Daérah) Kota Sukabumi, para Asistén Daérah Setda Kota Sukabumi, para Kapala SKPD jeung instansi nu aya kaitannana, ngalaksanakeun panalingaan langsung ka sajumlah wewengkon Kota Sukabumi, pikeun ngamastikeun kaamanan jeung katartiban, sarta katengtreman, kaayeman jeung karukunan di Kota Sukabumi.

Leave a Reply