DINA TAUN 2018 IEU SAJUMLAH 212 PNS DI LINGKUNGAN PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI PANGSIUN

 

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Sakumaha anu diungkabkeun ku Sekertaris BKPSDM (Badan Kapagawéan jeung Pangembangan Sumber Daya Manusa) Kota Sukabumi, Drs. Adé Suhérman, M.Si., dina Taun 2018 ieu, sajumlah 212 PNS (Pagawé Negri Sipil) di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi pangsiun. Tah ku ayana éta hal téh, formasi PNS di Kota Sukabumi terus ngurangan, sarta geus sababaraha taun can aya pangangkatan CPNS (Calon Pagawé Negri Sipil) anyar, cindekna ti saprak ditetepkeunnana moratorium atawa dieureunkeunnana pangangkatan CPNS ku Pamaréntah Puseur.

Saterusna diungkabkeun,  jumlah PNS anu pangsiun dina taun 2018 ieu, leuwih réa ti tahun 2017 anu geus kaliwat, nya éta jumlahna 163 urang, anu pamustungannana jumlah PNS di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi dina danget ieu ngan ukur 3.951 urang deui. Sedengkeun dina taun saméméhna, jumlah PNS di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi téh ngahontal 4.000 urang leuwih.

Salian ti éta ogé diungkabkeun, pikeun nyumponan kabutuhan PNS sakaligus pikeun ngarojong kalancaran kinerja Pamaréntah Kota Sukabumi, dilaksanakeun pangangkatan THL (Tanaga Harian Lepas), anu pamustungannana jumlah THL di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi anu ngabogaan SK (Surat Kaputusan) ti Wali Kota Sukabumi téh, dina danget ieu ngahontat 975 urang.

Leuwih jauh Sekertaris BKPSDM Kota Sukabumi ngungkabkeun, dina taun 2018 ieu aya usulan ti Pamaréntah Kota Sukabumi pikeun ngangkat CPNS jadi PNS sajumlah 100 urang, sarta geus diajukeun dina mangsa kapamingpinan Wali Kota Sukabumi pariodeu taun 2013-2018, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M. Anapon hasil pangajuan pangangkatan CPNS jadi PNS téh, nurutkeun rarancang baris diumumkeun dina bulan Juli 2018 nu bakal datang.

Sekertaris BKPSDM Kota Sukabumi nandeskeun, sok sanajan aya pangangkatan CPNS jadi PNS téh, teu sabanding jeung jumlah PNS anu dibutuhkeun jeung anu pangsiun. Sabab saupama ditempo tina analisa jabatan di SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, kakurangan PNS téh di satiap SKPD nepi ka tingkat kalurahan. Tah ku sabab kitu, Sekertaris BKPSDM Kota Sukabumi ngaharepkeun, sangkan moratorium pangangkatan CPNS ku Pamaréntah Puseur téh bisa sagancangna dicabut, malar ka hareupna kabutuhan PNS di satiap SKPD nepi tingkat kalurahan di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi téh bisa diungkulan jeung dicumponan.

Leave a Reply