JUMLAH KAHADIRAN PAGAWÉ DI LINGKUNGAN SETDA KOTA SUKABUMI NGAHONTAL 100 PERESÉN

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Panjabat Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, Drs. H. Saléh Makbullah, M.Si. dibarengan ku Asistén Administrasi Setda Kota Sukabumi, Drs. H. Kostaman, M.M. katut Kapala Diskominfo (Dines Komunikasi jeung Informatika) Kota Sukabumi, Drs. H. Sukarman, M.Pd. nandeskeun, jumlah kahadiran pagawé di lingkungan Setda Kota Sukabumi ka asup Diskominfo Kota Sukabumi, Dispusip (Dines Perpustakaan jeung Kaarsipan) Kota Sukabumi, BPKD (Badan Pangalolaan Kauangan Daérah) Kota Sukabumi, sarta BKPSDM (Badan Kapagawéan jeung Pangembangan Sumber Daya Manusa) Kota Sukabumi, dina poé munggaran asup gawé satutas cuti bareng jeung peré Idul Fitri Taun 1439 Hijriyah ngahontal 100 peresén.

Ěta panandesan Panjabat Sekertaris Daérah Kota Sukabumi téh, ditepikeun saréngséna ngalaksanakeun apél isuk poé munggaran asup gawé, poé Kemis, 21 Juni 2018, di Buruan Apél Setda Kota Sukabumi, diteruskeun acara sérémonial kaagamaan halal bil halal jeung mushafahah atawa sasalaman silih hampura tina sagala rupa kasalahan katut kahilapan jeung sakumna pagawé.

Tah ku sabab kitu, Panjabat Sekertaris Daérah Kota Sukabumi ngahaturkeun nuhun jeung pangajén anu saluhur-luhurna ka sakumna pagawé di lingkungan Setda Kota Sukabumi, lantaran jumlah kahadiran pagawé dina poé munggaran asup gawé téh ngahontal 100 peresén. Panjabat Sekertaris Daérah Kota Sukabumi ngaharepkeun, jumlah kahadiran éta pagawé téh sangkan salawasna dijaga jeung dironjatkeun, sakaligus dijadikeun modal dina ngaronjatkeun disiplin, dédikasi jeung loyalitas, ka asup dina ngaronjatkeun palayanan prima ka sakumna lapisan warga masarakat dina sagala widang.

Salajuna dintandeskeun, pikeun nganyahokeun jumlah kahadiran pagawé sagemblengna di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi nepi ka Tingkat Kacamatan jeung Kalurahan, pihakna geus nginstruksikeun ka pagawé Inspéktorat Kota Sukabumi jeung BKPSDM Kota Sukabumi, sangkan ngalaksanakeun sidak ka satiap OPD (Organisasi Parangkat Daérah) sarta Kacamatan jeung Kalurahan di Kota Sukabumi, sakaligus ngecék jeung nyatet jumlah kahadiran pagawé di satiap OPD sarta Kacamatan jeung Kalurahan di Kota Sukabumi. Salian ti éta ogé ditandeskeun, saupama aya pagawé anu mangkir tanpa aya katerangan, baris ditindak tegas sakaligus diprosés jeung ditibanan sangsi, luyu jeung katangtuan aturan katut undang-undang anu ditetepkeun.

Leuwih jauh Panjabat Sekertaris Daérah Kota Sukabumi nandeskeun, bisa ngahontalna 100 peresén jumlah kahadiran pagawé dina poé munggaran asup gawé téh, sabab satiap pagawé di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi teu meunang nambah cuti taunan, luyu jeung Surat MenPAN-RB (Mentri Pandayagunaan Aparatur Nagara jeung Réformasi Birokrasi) RI anu ditujukeun ka para Pingpinan Instansi Pamaréntahan, TNI jeung Polri, supaya teu méré cuti taunan, boh saméméh boh satutas cuti bareng jeung peré Idul Fitri Taun 1439 Hijriyah.

Leave a Reply