SAKUMNA PASLON WALI KOTA SANGKAN BISA NGAJAGA KONDUSIFITAS WEWENGKON KOTA SUKABUMI

 

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Panjabat Wali Kota Sukabumi, Drs. H. Dady Iskandar, M.M., miharep sakaligus meredih ka sakumna Paslon (Pasangan Calon) Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi, sangkan bisa ngajaga kondusifitas wewengkon Kota Sukabumi, salila panyalagaraan Pilkada (Pamilihan Kapala Daérah) Kota Sukabumi Taun 2018. Salian ti éta, ogé rupa-rupa hal dina panyalagaraan éta Pilkada téh, supaya dijalankeun ku satiap Paslon Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi ka asup ku Tim Suksésna masing-masing, sarta bisa dilaksanakeun ku pikiran anu tiis, henteu nyebarkeun kaijidan jeung silih hujad. Sabab éta hal téh bisa nimbulkeun pacogrégan jeung ka teu akuran antara Paslon Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi ka asup Tim Suksésna masing-masing.

Tah ku lantaran kitu, Panjabat Wali Kota Sukabumi miharep sakaligus meredih ka sakumna Paslon Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi, sangkan salawasna usaha satékah polah ngajaga sakaligus ngaronjatkeun silaturahmi jeung sasama Paslon Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi, sarta kudu bisa niiskeun kaayaan dina panyalagaraan éta Pilkada. Maksud jeung tujuannana, nya éta supaya panyalagaraan éta Pilkada téh bisa dilaksanakeun sacara hadé jeung lancar, sarta aman, tartib, tengtrem, ayem jeung rukun, henteu dikotoran ku rupa-rupa hal anu négatif.

Anu teu éléh penting, sakumna Paslon Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi ogé kudu siap narima kana rupa-rupa hal jeung resiko anu disanghareupan, nya éta kudu siap meunang jeung kudu siap éléh. Lantaran éta Pilkada téh lain hiji-hijina jalan pikeun para Paslon Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi dina ngawangun Kota Sukabumi. Sabab masih réa jalan séjén anu bisa dilaksanakeun ku para Paslon Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi dina ngawangun Kota Sukabumi.

Anapon usaha pikeun ngajaga kondusifitas wewengkon Kota Sukabumi salila panyalagaraan éta Pilkada téh, sakumaha anu dijelaskeun ku Panjabat Wali Kota Sukabumi, pihakna katut sakumna réngréngannana salawasna usaha satékah polah sarta terus-terusan ngalaksanakeun koordinasi jeung KPU (Komisi Pamilihan Umum) Kota Sukabumi katut Panwaslu (Panitia Pangawas Pamilu) Kota Sukabumi, ka asup jeung sakumna aparat kaamanan, boh jeung Polres Sukabumi Kota boh jeung Kodim 0607 Kota Sukabumi katut jeung nu séjénna. Panjabat Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, ku usaha éta téh, panyalagaraan Pilkada Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi Taun 2018 bisa dilaksanakeun sacara hadé jeung kondusif, nya éta aman, tartib, tengtrem, ayem jeung rukun, luyu jeung harepan sakumna pihak, boh pamaréntah boh warga masarakat Kota Sukabumi.

Leave a Reply