RARANCANG PANGGABUNGAN 4 TRAYÉK ANGKOT DI KOTA SUKABUMI PIKEUN SAHEULAANAN DITUNDA

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Kapala Dines Pahubungan Kota Sukabumi, Abdul Rachman, A.TD. nandeskeun, rarancang Panggabungan 4 Trayék Angkot (Angkutan Kota) di Kota Sukabumi pikeun saheulaanan ditunda, nepi ka réngsé Pilkada (Pamilihan Kapala Daérah) Bareng Taun 2018, nya éta Pilkada Gubernur katut Wakil Gubernur Jawa Barat sarta Pilkada Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi Pariodeu Taun 2018-2023.

Sabab lamun dilaksanakeun dina mangsa prosés tahapan palaksanaan Pilkada, teu wasa jeung teu pantes pikeun nyokot jeung nerapkeun hiji kawijakan. Anapon maksud jeung tujuan baris digabungkeunnana ka 4 Trayék Angkot di Kota Sukabumi téh, diantarana pikeun ngadongkrak sakaligus ngaronjatkeun volumeu panumpang Terminal Beus Tipeu A K.H. Ahmad Sanusi Kota Sukabumi, anu pernahna di Jalan Lingkar Selatan Kota Sukabumi. Sedengkeun ka 4 Trayék Angkot di Kota Sukabumi anu baris digabungkeun téh, nya éta Angkot 14 Trayék Bhayangkara digabungkeun jeung Angkot 20 Trayék Balandongan, sarta Angkot 15 Trayék Bhayangkara digabungkeun jeung Angkot 03B Trayék Lembursitu.

Salajuna dijelaskeun, baris digabungkeunnana ka 4 Trayék Angkot di Kota Sukabumi téh, nya éta pikeun ngaronjatkeun palayanan jeung ngababarikeun aksés warga masarakat hususna para panumpang Angkot, ti wewengkon beulah kalér jeung beulah kidul Kota Sukabumi ngajugjug Terminal Beus Tipeu A K.H. Ahmad Sanusi Kota Sukabumi.

Lian ti éta ogé dijelaskeun, rarancang baris digabungkeunna ka 4 Trayék Angkot di Kota Sukabumi téh kudu diwujudkeun. Sabab saupama teu diwujudkeun, warga masarakat ti wewengkon beulah kalér Kota Sukabumi anu rék ngajugjug éta terminal téh kudu 2 kali naék Angkot. Tapi saupama éta rarancang téh diwujudkeun, warga masarakat ti wewengkon beulah kalér Kota Sukabumi anu rék ngajugjug éta terminal téh ngan ukur sakali naék Angkot.

Leuwih jauh Kapala Dines Pahubungan Kota Sukabumi ngajelaskeun, nepi ka danget ieu oprasional Terminal Beus Tipeu A K.H. Ahmad Sanusi Kota Sukabumi téh masih kénéh can optimal, lantaran masih kénéh aya masalah, diantarana aksés Angkot anu ngajugjug langsung ka éta terminal, sok sanajan geus aya Trayék Angkot anu ngajugjug éta terminal, tapi perlu dilaksanakeun évaluasi deui, supaya bisa ngarojong kana kaayaan éta terminal.

Kapala Dines Pahubungan Kota Sukabumi ogé ngajelaskeun, alatan masih saeutikna aksés Angkot anu ngajugjug Terminal Beus Tipeu A K.H. Ahmad Sanusi Kota Sukabumi, jumlah panumpang di éta terminal téh nepi ka danget ieu masih kénéh can aya paningkatan anu signifikan. Tah ku sabab kitu, sanggeus réngsé Pilkada Bareng Taun 2018, pihak Dines Pahubungan Kota Sukabumi baris sagancangna ngalaksanakeun sosialisasi deui ka sakumna pihak nu aya kaitannana, ngeunaan Rarancang Panggabungan ka 4 Trayék Angkot di Kota Sukabumi.

Leave a Reply