PANYALAGARAAN PILKADA BARENG TAUN 2018 DINA UMUMNA LUMANGSUNG LANCAR

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Panyalagaraan Pilkada (Pamilihan Kapala Daérah) Bareng Taun 2018, nya éta Pilkada Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi sarta Gubernur katut Wakil Gubernur Jawa Barat Pariodeu Taun 2018-2023, anu dilaksanakeun dina poé Rebo, 27 Juni 2018, dina umumna lumangsung lancar, sarta aman, tartib, tengtrem jeung rukun.

Sakumaha anu dijelaskeun kui Panjabat Wali Kota Sukabumi, Drs. H. Dady Iskandar, M.M., éta hal téh bisa ngawujud, ku ayana kasiapan jeung kasigepan sarta gawé rancagé sakumna aparat kaamanan, hususna Satgas (Satuan Tugas) Tripatra Pilkada Bareng Taun 2018, anu ngawengku ti Sabhara (Samapta Bhayangkara), Brimob (Brigade Mobil) jeung TNI (Tentara Nasional Indonésia), dibantu ku aparat kaamanan séjénna, boh anu ditugaskeun sabagé Pamsung (Pangamanan Langsung), boh anu ditugaskeun sebagé Pamyah (Pangamanan Wilayah) Kalurahan, Pamyah Kacamatan jeung Pamyah Kota.

Salian ti éta, ogé ku ayana partisipasi aktif ti sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi, kaasup para Paslon (Pasangan Calon) Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi sarta Paslon Gubernur katut Wakil Gubernur Jawa Barat jeung Tim Suksésna masing-masing, dina ngarojong jeung ngabantu aparat kaamanan, ku cara salawasna taat jeung patuh kana sagala rupa katangtuan aturan katut undang-undang anu ditetepkeun dina palaksanaan Pilkada.

Tah ku ayana éta hal téh, Panjabat Wali Kota Sukabumi ngahaturkeun nuhun katut layang pangajén anu saluhur-luhurna ka sakumna aparat kaamanan, anu geus siap siaga jeung gawé rancagé dina ngalaksanakeun pangamanan panyalagaraan éta Pilkada. Salajuna Panjabat Wali Kota Sukabumi ngahaturkeun nuhun katut layang pangajén anu saluhur-luhurna ka sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi, kaasup para Paslon Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi sarta Paslon Gubernur katut Wakil Gubernur Jawa Barat jeung Tim Suksésna masing-masing, anu geus ngarojong jeung ngabantu aparat kaamanan.

Lantaran ku éta hal téh, panyalagaraan Pilkada Bareng Taun 2018 hususna di Kota Sukabumi, dina umumna lumangsung hadé jeung lancar, sarta aman, tartib, tengtrem jeung rukun. Disagigireun ti éta, Panjabat Wali Kota Sukabumi ngahaturkeun nuhun jeung layang pangajén anu saluhur-luhurna ka sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi katut sakumna PNS (Pagawé Negri Sipil) anu dumuk di wewengkon Kota Sukabumi, anu geus nyalurkeun aspirasi jeung hak pilihna dina Pilkada Bareng Taun 2018, luyu jeung aspirasi katut pilihannana masing-masing, sarta dilaksanakeun sacara Lubér jeung Jurdil (Langsung, Umum, Bébas jeung Rahasiah, sarta Jujur jeung Adil).

Leave a Reply