PANGADUAN WARGA MASARAKAT KA BPSK KOTA SUKABUMI DIDOMINASI KU KASUS LÉASING

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Réngréngan Pangurus BPSK (Badan Panyeleséyan Sengkéta Konsumén) Kota Sukabumi, ti saprak diistrénan ku Ketua BPSK Propinsi Jawa Barat, cindekna tanggal 20 Maret 2018 nu geus kaliwat, nepi ka bulan Méi 2018 geus narima 10 pangaduan kasus bangbaluh konsumén ka palaku usaha. Ketua BPSK Kota Sukabumi, H. Oscar Lesnusa, S.H., M.M. ngajelaskeun, tina 10 kasus pangaduan warga masarakat éta téh geus diungkulan jeung diréngsékeun sajumlah 5 kasus, 1 kasus masih dina proses, jeung 4 kasus masih dina tahap ngalengkepan pangaduan, lantaran kudu dilengkepan ku sajumlah bukti anu cukup kuat, saperti kontrak, bukti setoran jeung sajabana.

Salajuna dijelaskeun, tina jumlah 10 éta kasus téh didominasi ku kasus léasing akibat wanprestasi, dimana konsumén jeung pihak pausahan anu bagerak dina widang jasa éta téh pabedegong-bedegong dina prinsipna masing-masing, nya éta konsumen embung mayar dengda jeung embung barangna ditarik, sedengkeun pihak pausahaan keukeuh kana aturan pausahaannana. Salian ti éta ogé dijelaskeun, dina masalah éta téh, pihak BPSK Kota Sukabumi usaha satékah polah ngumpulkeun bukti-bukti pangaduan jeung manggil pihak finance.

Anapon nu jadi masalah jeung rereged pikeun BPSK, nya éta saméméhna pihak finance atawa léasing salawasna sulit hadir dina pasidangan anu akhirna deadlock. Tapi sanggeus ditarékahan ku Kapolres Sukabumi Kota ku cara ngumpulkeun sakumna pausahaan finance, anu baroga éta pausahaan téh remen aktif dina mangsa aya bangbaluh jeung pangaduan ti konsumen anu ditepikeun ka BPSK, sarta bisa ditéangan solusi pang hadéna.

Leuwih jauh dijelaskeun, BPSK Kota Sukabumi danget ieu aya di handapeun Pamaréntah Propinsi Jawa Barat, lain dihadapeun deui Pamaréntah Kota Sukabumi, anu pamustungannana sakabéh kabutuhan jeung anggaran anu dibutuhkeun dialokasikeun ku Pamaréntah Propinsi Jawa Barat. Sedengkeun anggaran BPSK Kota Sukabumi pikeun taun 2018 anu dialokasikeun ku Pamaréntah Propinsi Jawa Barat téh, nya éta Rp. 425 juta, pikeun honor jeung kagiatan sarta jeung nu séjénna.

Disagédéngeun ti éta ogé dijelaskeun, sok sanajan BPSK Kota Sukabumi aya di handapeun Pamaréntah Propinsi Jawa Barat, tapi pihak BPSK Kota Sukabumi salawasna usaha satékah polah ngalaksanakeun koordinasi jeung Pamaréntah Kota Sukabumi sarta sakumna SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) jeung instansi nu aya pakuat-pakaitna, hususna jeung Diskop UKM-PP (Dines Koprasi, Usaha Kecil Menengah, Padagangan jeung Paindustrian) Kota Sukabumi.

Leave a Reply