WARGA MASARAKAT NU NYIEUN AK-1 DI DINES TANAGA KERJA KOTA SUKABUMI NGARONJAT

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

PLT (Palaksana Tugas) Kapala Dines Tanaga Kerja Kota Sukabumi, Dra. Hajah Iyan Damayanti, M.Si. ngajelaskeun, warga masarakat nu nyieun AK-1 atawa anu leuwih wanoh disebut Kartuh Konéng Tanda Pikeun Néangan Gawé, di Dines Tanaga Kerja Kota Sukabumi ngaronjat, utama dina mangsa mapag ahir taun palajaran 2018. Ngaronjatna warga masyarakat anu nyieun AK-1 di Dines Tanaga Kerja Kota Sukabumi téh, biasana lumangsung salila 3 bulan, nya éta dina bulan Méi, Juni jeung Juli, kaasup dina satiap réngsé peré panjang cuti bareng jeung ldul Fitri.

Salian ti éta ogé dijelaskeun, ti bulan Januari nepi ka bulan Méi 2018, jumlah warga masarakat nu nyieun AK-1 di Dines Tanaga Kerja Kota Sukabumi kakara ngahontal 1.980 urang, anu ngawengku 922 urang lakaki jeung 1.058 urang wanoja, nya éta lulusan atikan SD Sadarajat 39 urang, SMP Sadarajat 328 urang, SMA Sadarajat 1.393 urang, Diploma I, II jeung III réana 80 urang, jeung Sarjana 140 urang. Leuwih jauh PLT Kapala Dines Tanaga Kerja Kota Sukabumi ngajelaskeun, tina jumlah 1.980 urang anu myieun AK-1 téh, sajumlah 1.241 urang geus ditempatkeun jeung sajumlah 739 urang can ditempatkeun.

Sedengkeun réaliasasi panempatan nu néangan gawé anyar di Kota Sukabumi dina taun 2018 ieu kakara ngahontal 10,20 peresén, tina targét anu ditetepkeun ku Wali Kota Sukabumi ka Dines Tanaga Kerja Kota Sukabumi réana 5.000 tiap taun. Saterusna dijelaskeun, targét panempatan nu néangan gawé anyar di Kota Sukabumi téh, pikeun taun 2018 gedé harepan bisa dihontal, malah bisa ngaleuwihan targét saperti dina taun-taun saméméhna. Sabagé sala sahiji contona dina taun 2017 nu geus kaliwat, réalisasi panempatan nu néangan gawe anyar di Kota Sukabumi téh ngahontal 5.107 urang atawa ngahontal 103 peresén.

Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, nepi ka ahir taun 2018, jumlah nu néangan gawé anyar di Kota Sukabumi dikira-kira ngahontal antara 6.000 nepi ka 7.000 urang. Salajuna dijelaskeun, targét panempatan nu néangan gawé anyar di Kota Sukabumi dina taun 2018 ieu, masih ngindung kana targét Wali Kota Sukabumi Pariodeu Taun 2013-2018. Sedengkeun pikeun taun 2019 nu bakal datang, targét panempatan nu néangan gawé anyar di Kota Sukabumi téh can bisa dipastikeun, sabab kudu nungguan heula kawijakan jeung targét anu ditetepkeun ku Wali Kota Sukabumi Pariodeu Taun 2018-2023, hasil Pilkada (Pamilihan Kapala Daérah) Kota Sukabumi Taun 2018. PLT Kapala Dines Tanaga Kerja Kota Sukabumi nandeskeun, targét panempatan nu néangan gawé anyar di Kota Sukabumi téh kacida pentingna, nya éta pikeun ngungkulan jumlah warga masarakat anu ngaligeuh jeung kamiskinan di Kota Sukabumi.

Leave a Reply