WARGA MASYARAKAT SANGKAN IATNA KANA SUMEBARNA BÉWARA NGEUNAAN PANARIMAAN CPNS TAUN 2018

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Sekertaris BKPSDM (Badan Kapagawéan jeung Pangembangan Sumber Daya Manusa) Kota Sukabumi, Drs. Adé Suhérman, M.Si., meredih ka sakumna lapisan warga masarakat sangkan iatna kana sumebarna béwara ngeunaan panarimaan CPNS (Calon Pagawé Negri Sipil) Taun 2018, anu dina danget ieu mahabu di média sosial. Lantaran éta béwara téh can tangtu jeung can bisa dipastikeun bener henteuna. Sabab Pamaréntah Kota Sukabumi can meunang béwara jeung surat ti Pamaréntah Puseur.

Saterusna dijelaskeun, kaiatnaan warga masarakat kana sumebarna éta béwara téh kacida pentingna. Maksud jeung tujuannana, sangkan warga masarakat bisa nyingkahan hoax atawa béwara anu can bisa dipastikeun bener henteuna. Tah ku lantaran kitu, pikeun warga masarakat anu hayang nyaho kana bener henteuna éta béwara téh, bisa nanyakeun sacara langsung ka BKPSDM Kota Sukabumi. Sabab BKPSDM Kota Sukabumi, nepi ka danget ieu can pernah nepikeun éta béwara, boh ngaliwatan média sosial boh ngaliwatan média séjénna.

Lian ti éta ogé dijelaskeun, béwara ngeunaan panarimaan CPNS Taun 2018 anu dina danget mahabu di média sosial téh, jumlahna 56 CPNS. Anapon béwara anu bener mah, nya éta dina Taun 2018 ieu, Pamaréntah Kota Sukabumi ngajukeun ka Pamaréntah Puseur réana 100 CPNS. Ngan nepi ka danget ieu téh, Pamaréntah Kota Sukabumi masih nungguan kana hasil éta pangajuan, naha disatujuan atawa henteu ku Pamaréntah Puseur. Sabab hasil éta pangajuan téh, nurutkeun rarancang baris diumumkeun dina bulan Juli 2018.

Leuwih jauh Sekertaris BKPSDM Kota Sukabumi ngajelaskeun, saupama geus aya surat jeung pangumuman ti Pamaréntah Puseur disatujuan atawa henteuna pangajuan ti Pamaréntah Kota Sukabumi téh, baris sagancangna dibéwarakeun ka warga masarakat. Sedengkeun formasi CPNS anu pang réana dibutuhkeun ku Pamaréntah Kota Sukabumi dina danget ieu téh, nya éta dina widang atikan jeung kaséhatan.

Sekertaris BKPSDM Kota Sukabumi ngaharepkeun, pangajuan ti Pamaréntah Kota Sukabumi téh bisa disatujuan ku Pamaréntah Puseur. Sabab saupama disatujuan téh, salian ti bisa ngurangan kana kabutuhan pagawé, ogé bisa ngaronjatkeun kinerja Pamaréntah Kota Sukabumi, hususna dina widang atikan jeung kaséhatan. Lantaran jumlah pagawé di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi téh, dina saban taunna terus ngurangan, sabab réa pagawé anu pangsiun, nya éta antara 100 nepi ka 200 urang leuwih.

Leave a Reply