PUNGLI JEUNG KOROPSI DI SATIAP INSTANSI DI KOTA SUKABUMI TERUS NYIROROT

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Ketua Pangadilan Negri Sukabumi, Dul Husin, S.H., M.H. nandeskeun, Pungli (Pungutan Liar) jeung koropsi di satiap instansi di Kota Sukabumi terus nyirorot, sarta geus méré palayanan anu hadé ka warga masarakat, luyu jeung SOP (Standar Oprasional Prosedur) masing-masing. Ěta panandesan Ketua Pangadilan Negri Sukabumi téh, ditepikeun basa ngalaksanakeun Déklarasi Pancanangan Pangwangunan Zona Integritas pikeun ngahontal WBK (Wilayah Bébas Koropsi) jeung WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih jeung Melayani), cindekna tanggal 26 Juni 2018, di Kantor Pangadilan Negri Sukabumi. Hadir dina kasempetan éta, Kapala Kajaksaan Negri Sukabumi, Ganora Zarina, S.H.,M.M., Kapala Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi, Ěén Rukmini, S.H., M.H., para Kapala Instansi jeung Lembaga nu aya kaitannana, sarta para tamu ondangan lianna.

Salajuna ditandeskeun, Déklarasi Pancanangan Pangwangunan Zona Integritas pikeun ngahontal WBK jeung WBBM ieu téh, ngarupakeun sala sahiji léngkah jeung usaha, pikeun ngawujudkeun instansi anu bersih tina koropsi jeung népotismeu dina ngalayanan warga masarakat, luyu jeung anu dicanangkeun ku KemenPAN-RB (Kementrian Pandayagunaan Aparatur Nagara jeung Réformasi Birokrasi) RI, supaya sakumna ASN (Aparatur Sipil Nagara) bisa nyingkahan koropsi jeung népotismeu.

Anapon sala sahiji léngkah jeung usaha anu dilaksanakeun pikeun ngahontal jeung ngawujudkeun éta hal téh hususna di Pangadilan Negri Sukabumi, nya éta ku cara nyieun TPST (Tempat Palayanan Satu Pintu). Tah ku lantaran kitu, sagala rupa hal sacara administratif anu ditepikeun ka Pangadilan Negri Sukabumi kudu ngaliwatan TPSP, kecuali pasidangan. Saterusna dijelaskeun, léngkah jeung usaha éta téh, sabagé sala sahiji wujud nyata réformasi birokrasi hususna di Pangadilan Negri Sukabumi, dina ngalayanan warga masarakat, luyu jeung SOP sarta katangtuan aturan katut undang-undang anu ditetepkeun.

Salian ti éta, Ketua Pangadilan Negri Sukabumi ogé meredih ka sakumna élemén warga masarakat, saperti média massa, LSM (Lembaga Swadaya Masarakat) jeung Ormas (Organisasi Masarakat), sangkan salawasna ilu biung nalingakeun, supaya palayanan ka warga masarakat anu bersih tina koropsi jeung népotismeu téh bisa ngawujud sacara hadé. Disagédéngeun ti éta ogé dijelaskeun, métodeu panalingaan di Pangadilan Negri kaasup di Pangadilan Negri Sukabumi, dina danget ieu ngeus ngagunakeun sistim digital, nya éta sagala rupa hal sacara administratif anu ditepikeun ka Pangadilan Negri Sukabumi, langsung kadata jeung asup ka MA (Mahkamah Agung) RI.

Leave a Reply