KETUA UMUM MUI KOTA SUKABUMI PARANTOS MULIH KA JATI MULANG KA ROHMATULLOH

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Ketua Umum MUI (Majelis Ulama Indonésia) Kota Sukabumi, Prof. Dr. K.H. Dédi Ismatullah Machdi, S.H., M.Hum., parantos mulih ka jati mulang ka Rohmatulloh, dina dinten Jumaah, 6 Juli 2018, kira-kira tabuh 08.40 WIB, di RSUD (Rumah Sakit Umum Daérah) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi, alatan teu damang.

Ku parantos mulihna Ketua Umum MUI Kota Sukabumi téh, sakumna umat Islam hususna Panjabat Wali Kota Sukabumi. Pingpinan katut Anggota DPRD Kota Sukabumi, Unsur FKPD (Forum Komunikasi Pingpinan Daérah) Kota Sukabumi, Panjabat Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, para Asistén Daérah Setda Kota Sukabumi, para Kapala OPD (Organisasi Parangkat Daérah) jeung Instansi Vértikal, para Camat jeung Lurah, sarta réngréngan pangurus MUI Kota Sukabumi jeung Kacamatan katut Ormas Islam jeung DKM (Déwan Kamamuran Masjid), ngarasa kaleungitan jeung ngarasa hanjelu anu taya papadana.

Panjabat Wali Kota Sukabumi, Drs. H. Dady Iskandar, M.M., kalayan asmana pribadi katut kulawarga sarta Kapala Daérah, Unsur FKPD Kota Sukabumi jeung Pamaréntah Kota Sukabumi, ngiring béla sungkawa ku parantos ngantunkeunnana Ketua Umum MUI Kota Sukabumi téh. Salajuna dijelaskeun, almarhum téh kacida gedé jasana katut pangabdiannana sarta pangorbanannana jeung pajoangannana, utamana dina ngamajukeun jeung ngaronjatkeun pangwangunan widang kaagamaan, nya éta ku ngaronjatkeun atikan, pangaweruh jeung wawasan sarta kaimanan jeung katakwaan umat Islam hususna di Kota Sukabumi. Lian ti éta, almarhum ogé ngarupakeun sala saurang inohong anu soléh jeung hadé budi sarta sopan jeung soméah ka satiap jalma, boh ka umat Islam boh ka umat non Islam.

Tah ku lantaran kitu, Panjabat Wali Kota Sukabumi ngahaturkeun nuhun katut layang pangajén anu saluhur-luhurna ka almarhum, kana sagala rupa jasana katut pangabdiannana sarta pangorbanannana jeung pajoangannana, utamana dina ngamajukeun jeung ngaronjatkeun pangwangunan widang kaagamaan hususna di Kota Sukabumi. Disagédéngeun ti éta, Panjabat Wali Kota Sukabumi ogé ngamanjatkeun doa ka Nu Maha Kawasa, sangkan arwah almarhum salawasna aya dina rohmat jeung magpiroh, ditampi iman islamna. sarta ditempatkeun di tempat anu nimat anu dipikarido ku Alloh Azza Wa Zalla. Kitu deui sakumna kulawarga anu dikantunkeunnana, salawana dipasihan kakuatan jeung katabahan sarta kasobaran lahir jeung batin, dina nampi takdir ti Illahi Robby ieu.

Leave a Reply