SMPN 16 KOTA SUKABUMI JADI DUTA KOTA SUKABUMI DINA LSS TINGKAT NASIONAL TAUN 2018

Reporter :  ARIF HIDAYAT

Redaktur : ENDANG SUMARDI

SMPN 16 Kota Sukabumi jadi duta Kota Sukabumi jeung Propinsi Jawa Barat, dina LSS (Lomba Sakola Séhat) Tingkat Nasional Taun 2018, anu pangajénannana nurutkeun rarancang baris dilaksanakeun dina tanggal 18 Juli 2018 nu bakal datang. Tah ku lantaran kitu, TP UKS (Tim Pembina Usaha Kaséhatan Sakola) Kota Sukabumi jeung Propinsi Jawa Barat, ngalaksanakeun évalusi ka SMPN 16 Kota Sukabumi, dina raraga panyiapan éta lomba, cindekna dina tanggal 4 Juli 2018. Hadir dina kasempetan éta, pawakilan ti Diskominfo (Dines Komunikasi jeung Informatika) Kota Sukabumi, DLH (Dines Lingkungan Hirup) Kota Sukabumi, Kacamatan Warudoyong, Kalurahan Sukakarya, Komite Sakola, sarta Ketua RW jeung RT satempat.

Pembina UKS Kota Sukabumi Widang Kaagamaan, H. Dédén Soléhudin, S.Ag., M.M. ngaharepkeun, SMPN 16 Kota Sukabumi dina LSS Tingkat Nasional Taun 2018 ieu téh, bisa lumangsung lancar jeung hadé, sarta meunang hasil anu ngabungahkeun pikeun sakumna pihak jeung meunang ajén anu kacida luhurna. Tah ku kituna, Pembina UKS Kota Sukabumi Widang Kaagamaan ngaharepkeun ka sakumna SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) nu aya kaitannana, sangkan bisa ngabantu satékah polah dina palaksanaan éta lomba.

Sedengkeun Anggota TP UKS Propinsi Jawa Barat, H. Muhamad Hasanudin, salaku Pembina UKS Wilayah Kota Sukabumi ngaharepkeun, saupama SMPN 16 Kota Sukabumi hayang meunang pangajén jeung prestasi anu hadé dina éta lomba, sakumna pihak kudu gawé bareng jeung gawé rancagé.

Salajuna Kapala SMPN 16 Kota Sukabumi, Agus Budiman, M.Pd., ngajelaskeun rupa-rupa hal jeung usaha anu geus dilaksanakeun ku SMPN 16 Kota Sukabumi. Nya éta ngalaksanakeun koordinasi jeung sakumna SKPD nu aya kaitannana, sarta geus nyiapkeun propil jeung data kaséhatan, sabagé sala sahiji sarat pikeun miluan LSS Tingkat Nasional, kaasup nyieun SK (Surat Kaputusan) Tim LSS. Anapon kagiatan séjénna anu geus dilaksanakeun, diantarana ngecét wangunan, ngoméan jalan, nyieun sumur bor, ngecét tempat runtah, nata jeung ngoméan taman obat, sarta ngabina KKR (Kader Kaséhatan Rumaja) SMPN 16 Kota Sukabumi, anu dilaksanakeun ku Puskesmas Sukakarya.

Lian ti éta, sakumna SKPD nu aya kaitannana geus ngabantu SMPN 16 Kota Sukabumi, pikeun ngarojong kalancaran éta lomba. Diantarana Dines Kaséhatan Kota Sukabumi méré alat-alat kalengkepan UKS, Dines Pendidikan jeung Kabudayaan Kota Sukabumi ngawangun talud di tukangeun sakola sarta arék ngoméan WC sakola, Kamentrian Agama Kota Sukabumi méré 100 Al-Quran, sarta DKP3 (Dines Katahanan Pangan, Patanian jeung Paikanan) Kota Sukabumi méré 93 jenis taneman pikeun ditanem di buruan sakola.

Saterusna Dines Pahubungan Kota Sukabumi, arék ngabantu ngagampangkeun aksés jalan pikeun Déwan Juri dina ngajugjug SMPN 16 Kota Sukabumi, ku cara ngagunakeun Patwal (Patroli jeung Pangawal) sarta baris ngalaksanakeun koordinasi jeung Satlantas (Satuan Lalu Lintas) Polres Sukabumi Kota. Satuluyna Dines Sat Pol PP Pol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Sukabumi, arék ngabantu pangamanan dina palaksanaan éta lomba, utamana di sabudeureun SMPN 16 Kota Sukabumi.

Leave a Reply