PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI NGALAKSANAKEUN PROGRAM REBO NYUBUH

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Pamaréntah Kota Sukabumi ngalaksanakeun Program Rebo Nyubuh, nya éta Sholat Subuh Barjamaah pikeun ASN (Aparatur Sipil Nagara) di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi jeung warga masarakat, di Masjid Al-Ikhlas Pemda Kota Sukabumi dina satiap poé Rebo Subuh, jeung dina satiap poé Jumaah Subuh di Masjid Agung Kota Sukabumi.

Ěta Program Sholat Subuh Barjamaah téh, pikeun ASN jeung warga masarakat lain ngarupakeun hal anu anyar. Sabab Sholat Subuh Barjamaah di Masjid Al-Ikhlas Pemda Kota Sukabumi téh, geus rutin dilaksanakeun ku ASN jeung warga masarakat, nya éta dina satiap poé Ahad Subuh. Ngan ku kawijakan Panjabat Wali Kota Sukabumi, éta palaksanaan Sholat Subuh Barjamaah téh poéna dipindahkeun, nya éta tina poé Ahad Subuh jadi poé Rebo Subuh, kalayan maké ngaran Rebo Nyubuh. Sedengkeun palaksanaan Sholat Subuh Barjamaah di Masjid Agung Kota Sukabumi mah poéna teu dirobah, nya éta masih tetep dilaksanakeun dina satiap poé Jumaah Subuh.

Anapon palaksanaan Program Rebo Nyubuh atawa Sholat Subuh Barjamaah anu munggaran di Masjid Al-Ikhlas Pemda Kota Sukabumi téh, dieusi ku Tadarus Al-Quran Babarengan, Biantara Panjabat Wali Kota Sukabumi, Drs. H. Dady Iskandar, M.M., sarta Tausiah ku Drs. K.H. Damanhuri, dipungkas ku mushapahah atawa sasalaman silih hampura tina sagala rupa kasalahan, sarta kakurangan jeung kahilapan.

Dina biantarana, Panjabat Wali Kota Sukabumi ngajelaskeun, maksud jeung tujuan dilaksanakeunnana Sholat Subuh Barjamaah téh, salian pikeun ngalaksanakeun saréat Islam jeung ngawangun ukuwah islamiah, ogé pikeun leuwih ngaronjatkeun kaimanan jeung katakwaan ASN jeung warga masarakat di Kota Sukabumi.

Tah ku lantaran kitu, Panjabat Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, sangkan palaksanaan Sholat Subuh Barjamaah ieu téh, ka hareupna bisa diiluan ku sakumna ASN jeung warga masarakat di sabudeureun Masjid Al-Ikhlas Pemda Kota Sukabumi. Salajuna diharepkeun, sakumna ASN di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi bisa ngahirupkeun jeung ngamamurkeun masjid di Kota Sukabumi. Lian ti éta, ogé bisa ngalayanan warga masarakat sacara hadé, luyu jeung Tupoksi (Tugas Poko jeung Fungsi) sarta widang masing-masing.

Leave a Reply