TI MIMITI BULAN JUNI 2018 IEU PDAM TBW KOTA SUKABUMI NGALAKSANAKEUN PANYALUYUAN TARIP DASAR CAI

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Ti mimiti bulan Juni 2018 ieu. PDAM TBW (Pausahaan Daérah Air Minum Tirta Bumi Wibawa) Kota Sukabumi ngalaksanakeun panyaluyuan tarip dasar cai, pikeun bulan Juli 2018 jeung saterusna. Diréktur PDAM TBW Kota Sukabumi, Anton Rachman Suryana, S.Sos., M.AP. nandeskeun, panyaluyuan tarip dasar cai ieu téh luyu jeung Permendagri (Peraturan Mentri Dalem Negri) RI Nomer 71 Taun 2016, Ngeunaan Pangitungan jeung Panetepan Tarip Cai Nginum.

Salian ti éta ogé ditandeskeun, kaputusan panyaluyuan tarip cai ieu téh geus disahkeun ku Walikota Sukabumi, luyu jeung éta Permendagri. Lantaran ti taun 2016 anu geus kaliwat, PDAM TBW Kota Sukabumi can pernah ngalaksanakeun panyaluyuan tarip cai, nya dina taun 2018 ieu, cindekna ti mimiti bulan Juni 2018, kakara ngalaksanakeun deui panyaluyuan.

Diréktur PDAM TBW Kota Sukabumi ngungkabkeun, saméméhna Kemendagri (Kementrian Dalem Negri) RI ngabogaan kamandang, yén investasi PDAM masih kurang. Tah ku lantaran kitu, sakumna PDAM di Indonésia dilaksanakeun évaluasi jeung pangitungan investasi, hususna nu aya kaitannana jeung rupa-rupa komponén waragad oprasional jeung waragad séjénna.

Saterusna diungkabkeun, dilaksanakeunnana panyaluyuan tarip cai ieu téh, pikeun nempo BĚP (Bréak Ěvent Point) di satiap PDAM, supaya jadi FCR (Full Choas Raferi). Tah ku ayana éta hal téh, Kemendagri usaha satékah polah ngabantu PDAM, ku cara nerbitkeun jeung nerapkeun éta Permendagri. Ngan sanggeus ngalaksanakeun panyaluyuan, PDAM kudu méré jeung ngaronjatkeun palayanan ka sakumna konsumén sacara hadé jeung optimal.

Diréktur PDAM TBW Kota Sukabumi ngajelaskeun, sanggeus dilaksanakeun panyaluyuan tarip cai ieu téh, targét pandapatan PDAM TBW Kota Sukabumi baris ngaronjat, nya éta anu saméméhna ditargétkeun Rp. 1,6 miliar tiap bulan, jadi Rp. 2,2 miliar tiap bulan. Salajuna dijelaskeun, tina targét Rp. 1,6 miliar téh, dina réalisasina rata-rata ngan ukur antara Rp. 1,3 miliar nepi ka Rp. 1,4 miliar.

Sedengkeun pikeun targét danget ieu nya éta Rp. 2,2 miliar, dina réalisasina diharepkeun bisa ngahontal antara Rp. 1,8 miliar nepi ka Rp. 1,9 miliar. Disagédéngeun ti éta ogé dijelaskeun, dina waktu deukeut pihakna arék ngaluarkeun maklumat palayanan, anu didasarkeun kana Undang-Undang Nomer 25 Taun 2009 Ngeunaan Palayanan Publik. Anapon maksud jeung tujuannana, supaya aya parobahan jeung paningkatan palayanan ka para konsumén jeung calon konsumén PDAM TBW Kota Sukabumi.

Leave a Reply