PANJABAT WALI KOTA SUKABUMI NYUMPAH JEUNG NGISTRÉNAN 6 URANG CPNS JADI PNS

Reporter :  ARIF HIDAYAT

Redaktur : ENDANG SUMARDI

Panjabat Wali Kota Sukabumi, Drs. H. Dady Iskandar, M.M., nyumpah jeung ngistrénan 6 urang CPNS (Calon Pagawé Negri Sipil) lulusan IPDN (Institut Pamaréntahan Dalem Negri) jadi PNS (Pagawé Negri Sipil) di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, cindekna tanggal 9 Juli 2018, di Rohangan Pasamoan Setda Kota Sukabumi.

Dina biantarana, Panjabat Wali Kota Sukabumi nandeskeun, aya sababaraha hal anu kudu salawasna dipahatikeun dina ieu sumpah téh, nya éta kudu paham, yén ieu sumpah téh lain ka diri sorangan wungkul, tapi ogé sumpah ka Nu Maha Kawasa. Tah ku sabab kitu, kacida hinana saupama ieu sumpah téh teu nyerep kana ati sanubari.

Saterusna ditandeskeun, ku dilaksanakeunnana sumpah jeung pangistrénan ieu téh, ka 6 urang PNS kudu ngarasa reueus jeung bagja, sabab geus diangkat sacara resmi jadi PNS. Salian ti éta ogé ditandeskeun, pancén jeung tanggung jawab PNS téh kacida gedé jeung beurat, sarta kudu rajin jeung disiplin, sakaligus kudu usaha satékah polah pikeun ngabogaan PDLT (Prestasi, Dédikasi, Loyalitas jeung Teu Céda). Sabab PNS sabagé Abdi Nagara, kudu bisa ngangkat harkat jeung martabat sarta kahormatan bangsa jeung nagara. Salajuna ditandeskeun, PNS sabagé Abdi Masarakat, kudu bisa ngalayanan masarakat sahadé-hadéna. Disagigireun ti éta ogé ditandeskeun, PNS sabagé Abdi Nagara jeung Palaksana Pamaréntahan, kudu bisa ngalaksanakeun sagala rupa aturan jeung undang-undang anu ditetepkeun.

Ěta hal téh kacida pisan pentingna dilaksanakeun ku sakumna PNS, supaya dina ngalaksanakeun pancén jeung ngamangpaatkeun waktu gawé, ti mimiti apél isuk jeung ngeusian daptar hadir nepi ka ngalaksanakeun pancén gawé, bener-bener produktif, éféktif jeung éfisien. Sabab saupama PNS dina ngalaksanakeun pancén gawé asal-asalan, palayanan ka masarakat ogé pasti baris asal-asalan, sarta bisa nguciwakeun masarakat. Leuwih jauh Panjabat Wali Kota Sukabumi nandeskeun, luyu jeung Budaya Timur hususna Jawa Barat, dina satiap ngalayanan masarakat téh kudu dimimitian ku ngucapkeun salam jeung nanya, sarta dina ngalaksanakeun pancén gawé téh ulah ukur néangan kuantitas atawa jumlahna réa wungkul, tapi kudu dibarengan ku kualitas atawa ajén anu hadé.

Hadir dina kasempetan éta, Panjabat Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, para Asistén Daérah Setda Kota Sukabumi, para Kapala SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, sarta para tamu ondangan lianna.

Leave a Reply