KPM PKH DI KOTA SUKABUMI DINA TAUN 2018 NAMBAHAN 100 PERESÉN

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

PLT (Palaksana Tugas) Kapala Dines Sosial Kota Sukabumi, Hudi Kodir Wahyu, S.Sos., M.K.M. ngungkabkeun, KPM (Kulawarga Panarima Mangpaat) PKH (Program Kulawarga Harepan) di Kota Sukabumi, dina taun 2018 nambahan 100 peresén ti taun saméméhna. Lantaran ti mimiti ieu program dilaksanakeun cindekna ti taun 2013, KPM PKH di Kota Sukabumi téh jumlahna ngan ukur 5.400 KPM, ngan dina taun 2018 jumlahna ditambahan 100 peresén, nya éta jadi 10.800 KPM.

Saterusna diungkabkeun, ditambahannana KPM PKH di Kota Sukabumi téh, ngarupakeun kawijakan ti Kemensos (Kementrian Sosial) RI. Salian ti éta ogé diungkabkeun, saméméhna jumlah KPM PKH sa Indonésia sagemblengna ngahontal 6 juta KPM. Ngan dina taun 2018 jumlahna ditambahan jadi 10 juta KPM. Tah ku ayana éta hal téh, KPM PKH di Kota Sukabumi jumlahna ditambahan 100 peresén.

Pikeun ngarojong kalancaran dina nyalurkeun PKH ka para KPM di Kota Sukabumi, Dines Sosial Kota Sukabumi geus ngaréngsékeun tahap vérifikasi jeung validasi data, sarta dina danget ieu geus asup kana tahap panyaluran. Salajuna dijelaskeun, vérifikasi jeung validasi data KPM PKH di Kota Sukabumi téh dilaksanakeun dumasar kana data taun 2013 anu geus kaliwat, naha masih kénéh payus atawa henteu meunang bantuan PKH. Leuwih jauh dijelaskeun, KPM anu masih kénéh payus meunang bantuan PKH, dibéré bantuan duit tunéy gedéna Rp. 500 rébu dina satiap 3 bulan sakali. Lian ti éta ogé dijelaskeun, dina mangsa dilaksanakeun vérifikasi jeung validasi data, aya 20 KPM di Kota Sukabumi anu geus teu payus deui meunang bantuan PKH. Lantaran ka 20 éta KPM téh, ékonomi jeung kasajahtraanana geus ngaronjat.

PLT Kapala Dines Sosial Kota Sukabumi nandeskeun, bantuan PKH ieu téh dihususkeun pikeun warga masarakat miskin. Tah ku lantaran kitu, para KPM anu meunang bantuan PKH téh, ngabogaan hak meunang bantuan ampir di sakabéh bantuan sosial, saperti KIS (Kartuh Indonésia Séhat), KIP (Kartuh Indonésia Pinter), jeung BPNT (Bantuan Pangan Non Tunéy). Saterusna ditandeskeun, KPM PKH ieu téh ngarupakeun 10 peresén tina jumlah padumuk miskin anu asup kana kategori miskin pisan. PLT Kapala Dines Sosial Kota Sukabumi ngaharepkeun, ku dibéréna bantuan PKH téh, bisa ngabantu jeung ngahampangkeun kabeurat kulawarga miskin hususna para KPM PKH di Kota Sukabumi, utamana anu ngabogaan balita jeung budak anu keur sakola di SD, SMP jeung SMA sadarajat, sarta anu ngabogaan lansia jeung disabilitas.

Leave a Reply