RATUSAN KPM PKH DI KOTA SUKABUMI MILUAN PALATIHAN USAHA PRODUKTIP JEUNG KAWIRAUSAHAAN

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Kapala Séksi Bingbingan Sosial Widang Pangbardayaan jeung Kasajahtraan Sosial Dines Sosial Kota Sukabumi, Ineu Nuraéni, S.Pd., M.Pd. ngajelaskeun, ratusan KPM (Kulawarga Panarima Mangpaat) PKH (Program Kulawarga Harepan) di Kota Sukabumi, miluan Palatihan Usaha Produktip jeung Kawirausahaan. Saterusna dijelaskeun, dilaksanakeunnana éta palatihan téh, sabagé sala sahiji usaha jeung wujud nyata pahatian Pamaréntah Kota Sukabumi, supaya para KPM PKH di Kota Sukabumi ajén ékonomi jeung kasajahtraannana bisa ngaronjat, sarta ka hareupna teu jadi deui KPM PKH. Tah ku sabab kitu, Dines Sosial Kota Sukabumi sacara rutin jeung terus-terusan ngabina jeung ngalatih para KPM PKH di Kota Sukabumi.

Kapala Séksi Bingbingan Sosial Widang Pangbardayaan jeung Kasajahtraan Sosial Dines Sosial Kota Sukabumi ngaharepkeun, ku ieu palatihan téh, para KPM PKH di Kota Sukabumi bisa ngaronjatkeun jeung ngamekarkeun pangaweruh katut kamampuhan jeung kaparigelan, supaya jadi wirausahawan anu tanggoh jeung mandiri. Ku lantaran kitu, sanggeus miluan ieu palatihan téh, para KPM PKH di Kota Sukabumi dina tahap tinangtu kudu bisa ngahontal ajén kasajahtraan tinangtu, malar ka hareupna teu jadi deui KPM PKH.

Sabab maksud jeung dilaksanakeunnana ieu palatihan téh, diantarana pikeun ngalahirkeun para wirausahawan anu tanggoh jeung mandiri, hususna ti kalangan KPM PKH di Kota Sukabumi. Tah ku sabab kitu, dina ieu palatihan téh, para KPM PKH dibéré rupa-rupa matéri palajaran ku para instruktur ti LPK (Lembaga Pendidikan jeung Kaparigelan) Murni Sukabumi, hususna nu aya kaitannana jeung widang kulinér, diantarana cara nyieun kuéh anu hadé jeung narik ati.

Kapala Séksi Bingbingan Sosial Widang Pangbardayaan jeung Kasajahtraan Sosial Dines Sosial Kota Sukabumi nandeskeun, pihakna ngarasa yakin jeung gedé harepan, yén para KPM PKH di Kota Sukabumi anu miluan kana ieu palatihan téh bisa kajurung jeung kamotipasi pikeun jadi wirausahawan, ku cara ngaronjatkeun jeung ngamekarkeun pangaweruh katut kamampuhan jeung kaparigelan, hasil tina ieu palatihan. Salajuna Kapala Séksi Bingbingan Sosial Widang Pangbardayaan jeung Kasajahtraan Sosial Dines Sosial Kota Sukabumi ngaharepkeun, saupama éta para KPM PKH di Kota Sukabumi téh geus hasil jadi wirausahawan anu tanggoh jeung mandiri, kapamilonan KPM PKH-na bisa pasrahkeun ka kulawarga séjénna anu leuwih ngabutuhkeun.

Leave a Reply