PB HIMASI JEUNG DISKOMINFO NGALAKSANAKEUN DISKUSI JEUNG KAJIAN PANGGUNA MÉDSOS

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

PB Himasi (Pangurus Besar Himpunan Mahasiswa Sukabumi) jeung Diskominfo (Dines Komunikasi jeung Informatika) Kota Sukabumi, sawatara waktu ka tukang ngalaksanakeun diskusi jeung kajian pangguna Médsos (Média Sosial), lantaran remen urusan jeung hukum. Kapala Widang Infrastruktur TIK (Téknologi, Informasi jeung Komunikasi), Pasandian jeung Integrasi Data Diskominfo Kota Sukabumi, H. Yuli Noviawan, S.T., M.T. nandeskeun, kagiatan diskusi ieu téh kacida penting jeung positip, sabab para pangguna Médsos remen ngareumpak aturan jeung hukum.

Anapon anu jadi sala sahiji panyababna, lantaran para pangguna Médsos can apal jeung paham kana rupa-rupa aturan jeung undang-undang anu ditetepkeun, hususna Undang-Undang Nomer 19 Taun 2016 Ngeunaan Inpormasi jeung Transaksi Ěléktronik. Salian ti éta, dumasar kana data nu aya di Diskominfo Kota Sukabumi, umur para pangguna Médsos anu pang réana di Kota Sukabumi, nya éta umur 13 nepi ka 34 taun. Salajuna ditandeskeun, dina mangsa umur éta téh, kacida gampangna narima hoax atawa béwara anu teu bener tanpa disaring heula.

Sedengkeun Ketua PB Himasi, Ěki Rukmansyah ngajelaskeun, maksud jeung tujuan dilaksanakeunnana ieu diskusi téh, sabagé sala sahiji usaha jeung tarékah pikeun néangan cara jeung jalan kaluar anu hadé, sangkan sakumna mahasiswa hususna anu ngagabung ka Himasi, bisa nyadarkeun warga masarakat hususna para palajar, supaya dina ngagunanakeun Médsos téh bisa dilaksanakeun sacara wijak jeung santun. Tah ku éta hal téh, warga masarakat hususna para palajar pangguna Médsos, bisa nyingkahan hoax sarta teu kajiret ku hukum.

Disagigireun ti éta, Ketua PB Himasi ngaharepkeun, dina éra global danget ieu, sakumna lapisan warga masarakat kaasup para palajar kudu samiuk sauyunan, hususna dina ngagunakeun Médsos utamana jeung pamaréntah. Sabab ku éta hal téh, bisa méré kontribusi sacara positip kana program Pamaréntah Kota Sukabumi, hususna dina usaha ngawujudkeun Kota Sukabumi sabagé Kota Smart City sacara hadé.

Salajuna Pupuhu Panata Calagara, Mulya Ramadhan ngajelaskeun, dilaksanakeunnana diskusi jeung kajian pangguna Médsos ieu téh, ngarupakeun anu munggaran anu dilaksanakeun ku PB Himasi. Anapon maksud jeung tujuannana sabagé sala sahiji bentuk jeung wujud nyata kapadulian Himasi, hususna nu aya kaitannana jeung pangguna Médsos anu remen urusan jeung hukum. Lian ti éta, ogé sabagé pangbalajaran ka para pangguna Médsos, supaya jadi pangguna Médsos anu hadé, sarta ngabogaan mangpaat pikeun sakumna pihak, boh pikeun diri sorangan boh pikeun warga masarakat séjénna jeung pamaréntah.

Leave a Reply