LAJU KAMEKARAN INVÉSTASI DI KOTA SUKABUMI NGAHONTAL RP. 181.373.503.004,00

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Kapala DPMPTSP (Dines Pananeman Modal jeung Palayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Sukabumi, Drs. Béni Haérani, M.M. dibarengan ku Kapala Séksi Promosi jeung Poténsi Pananeman Modal DPMPTSP Kota Sukabumi, Ěmi Supartini, S.Ě. ngungkabkeun, Laju Kamekaran Invéstasi di Kota Sukabumi nepi ka bulan Juni 2018 ngahontal Rp. 181.373.503.004,00, tina 335 pausahaan, anu ngawengku 47 pausahaan mikro, 249 pausahaan leutik, 360 pausahaan sedeng, jeung 3 pausahaan badag. Saterusna dijelaskeun, tina éta invéstasi téh bisa ngagaét tanaga gawé réana 659 urang. Salian ti éta, ku éta invéstasi téh pihakna ngarasa gedé harepan, yén targét invéstasi di Kota Sukabumi dina ahir taun 2018 bisa kahontal, malah bisa ngaleuwihan targét anu ditetepkeun saperti dina taun-taun saméméhna.

Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, pihakna salawasna usaha satékah polah méré palayanan anu sahadé-hadéna sakaligus ngayakinkeun ka para invéstor, yén nanemkeun invéstasi di Kota Sukabumi mah aman jeung ayem, sarta dina ngalaksanakeun prosés paijinan gampang pisan jeung babari, asal pasaratannana lengkep. Sabab ku réana invéstor di Kota Sukabumi téh kacida ngabantuna ka Pamaréntah Kota Sukabumi, lantaran bisa nyiptakeun lapangan gawé anyar jeung bisa ngagaét tanaga gawé, anu pamustungannana bisa ngurangan angka jalma anu ngaligeuh jeung kamiskinan hususna di Kota Sukabumi.

Ngan husus pikeun di Kota Sukabumi mah, ngan ukur bisa narima para invéstor anu bagerak dina industri non polutan jeung séktor industri pangolahan anu skalana leutik jeung sedeng wungkul, lantaran kawatesna lahan nu aya di Kota Sukabumi. Sedengkeun para invéstor nu asup ka Kota Sukabumi dina danget ieu masih sabudeur jasa padagangan, luyu jeung Visi Pangwangunan Kota Sukabumi. Lian ti éta ogé para invéstor anu bagerak dina séktor property, lantaran nanemkeun invéstasi dina éta séktor téh leuwih ngajangjikeun. Anapon industri nu asup ka Kota Sukabumi téh, masih didominasi ku industri pangolahan kadaharan jeung inuman, sarta kai olahan jeung karajinan leungeun.

Salajuna dijelaskeun, kasempetan pikeun nanemkeun invéstasi di Kota Sukabumi hususna dina widang padagangan jeung jasa masih ngamungkinkeun, utamana pikeun pangwangunan puseur padagangan di wewengkon beulah kidul Kota Sukabumi, kaasup pangwangunan gedong pakantoran jeung paguron luhur. Sedengkeun anu jadi daya dukung pikeun nanemkeun invéstasi dina éta séktor hususna di wewengkon beulah kidul Kota Sukabumi, diantarana masih ayana lahan, sarana infrastuktur jeung ayana SDM (Sumber Daya Manusa). Disagédéngeun ti éta ogé dijelaskeun, nepi ka danget ieu Kota Sukabumi masih jadi sala sahiji puseur padagangan, sarta jadi wewengkon pangjugjugan warga masarakat ti luar Kota Sukabumi.

Leave a Reply