SAJUMLAH 8 RUAS JALAN DI KOTA SUKABUMI DIOMÉAN

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Sakumaha anu dijelaskeun ku Kapala Dines Pahubungan Kota Sukabumi, Abdul Rachman, A.TD., sajumlah 8 ruas jalan di Kota Sukabumi dioméan. Anapon ka 8 éta ruas jalan téh, ngawengku Jalan Lembursitu, Jalan Pasar Saptu, Jalan Ciseureuh, Jalan Julius Usman, Jalan Aminta Azmali, Jalan Rancakadu, Jalan Sudajaya, jeung Jalan Sudajaya Hilir, kalayan total pagu anggarannana ngahontal Rp. 12 miliar. Salajuna dijelaskeun, dioméannana ka 8 éta ruas jalan téh geus ngaliwatan lélang di BPBJ (Bagian Pangadaan Barang jeung Jasa) Setda Kota Sukabumi, sarta para Rékanan anu meunang ténder pikeun ngoméan éta jalan téh geus néken kontrak gawé, disaksian langsung ku Panjabat Wali Kota Sukabumi, Drs. H. Dady Iskandar, M.M., cindekna tanggal 10 Juli 2018, di Kantor Dines Pahubungan Kota Sukabumi.

Lian ti éta ogé dijelaskeun, luyu jeung kontrak gawé, dina ngoméan ka 8 éta ruas jalan téh kudu réngsé dina awal bulan Désémber 2018 nu bakal datang. Tah ku sabab kitu, saupama dina ngagawéannana teu réngsé jeung jadwal waktu anu geus disaluyuan babarengan, Rékanannana bakal keuna sangsi jeung dengda. Saterusna dijelaskeun, salila ka 8 éta ruas jalan téh dioméan, baris ditalingakeun ku Pamaréntah Kota Sukabumi, ngalibetkeun TP4D (Tim Pangawal Pangamanan Pamaréntah jeung Pangwangunan Daérah) Kota Sukabumi sarta Kajaksaan Negri Sukabumi jeung Polres Sukabumi Kota. Maksud jeung tujuannana, pikeun nyegah ayana hal-hal anu teu diharepkeun ku sakumna pihak, hususna nu aya kaitannana jeung hukum dina ahir pagawéan proyék.

Sedengkeun Kapala Séksi Datun (Perdata jeung Tata Usaha Nagara) Kajaksaan Negri Sukabumi salaku Wakil Ketua TP4D Kota Sukabumi, Suntoro, S.H. nandeskeun, TP4D dibentuk ku Persidén RI, pikeun nalingakeun pangwangunan daérah supaya taya lolongkrang pikeun ngalaksanakeun panyéléwengan. Tah ku kituna, panalingaan kana palaksanaan pangwangunan téh baris dilaksanakeun ku TP4D sacara optimal, boh sacara nembrak boh sacara demit, supaya taya lolongkrang pikeun ngalaksanakeun panyéléwéngan dina ngalaksanakeun proyék pangwangunan.

Anapon rupa-rupa masalah anu jadi puseur panalingaan TP4D Kota Sukabumi dina palaksanaan ngoméan ka 8 éta ruas jalan di Kota Sukabumi téh, nya éta masalah ajén pagawéan, naha salayu atawa henteu jeung kontrak gawé. Saupama teu saluyu kudu sagancangna dioméan deui. Salajuna dijelaskeun, TP4D Kota Sukabumi ukur nalingakeun tina sisi hukum sarta administrasi jeung pagawéannana, supaya taya panyéléwéngan.

Salian ti éta ogé dijelaskeun, pihakna baris manggil Rékanan saupama TP4D Kota Sukabumi manggihan aya panyéléwéngan dina palaksanaan proyék ngoméan ka 8 éta ruas jalan di Kota Sukabumi, pikeun dipariksa jeung dipénta katerangannana, hususna anu dianggap teu saluyu jeung kontrak gawé. Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, panalingaan dilaksanakeun nepi ka pagawéan proyék ngoméan éta jalan réngsé, sarta dina satiap Mingguna dilaksanakeun évaluasi. Ěta hal téh geus ditepikeun ka PPK (Pajabat Pembuat Komitmen) proyék ngoméan éta ruas jalan, sarta saupama aya hal-hal anu nyurigakeun, bisa babarengan turun ka lapangan, pikeun ngecék jeung ngalaksanakeun pamariksaan.

Leave a Reply