SMPN 16 KOTA SUKABUMI GEUS DIAJÉN KU TIM PANGAJÉN LSS TINGKAT NASIONAL TAUN 2018

Reporter :  ARIF HIDAYAT

Redaktur : ENDANG SUMARDI

SMPN 16 Kota Sukabumi, geus diajén ku Tim Pangajén LSS (Lomba Sakola Séhat) Tingkat Nasional Taun 2018, cindekna tanggal 18 Juli 2018. Anapon kadatangan éta Tim Pangajen téh, dibagéakeun jeung ditarima sacara resmi ku Asistén Administrasi Setda Kota Sukabumi, Drs. H. Kostaman, M.M., di Rohangan Utama Balé Kota Sukabumi.

Hadir dina kasempetan éta, Ketua TP PKK Kota Sukabumi, pawakilan ti Kodim 0607 Kota Sukabumi katut Polres Sukabumi Kota, para Kapala OPD (Organisasi Parangkat Daérah) katut Instansi nu aya kaitannana, Camat jeung Lurah, TP UKS (Tim Pembina Usaha Kaséhatan Sakola) Propinsi Jawa Barat jeung Kota Sukabumi, Kapala katut Déwan Guru sarta Komiteu SMPN 16 Kota Sukabumi, para Sesepuh, Alim Ulama, Inohong Masarakat jeung Pamuda, sarta para tamu ondangan liana.

Dina biantarana, Asistén Administrasi Setda Kota Sukabumi, kalayan asmana Kapala Daérah katut pamaréntah jeung sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi, ngawilujengkeun sumping ka Ketua katut Anggota Tim Pangajén LSS Tingkat Nasional Taun 2018, sakaligus neda dihampura anu sagedé-gedéna, saupama dina ngabagéakeun jeung narima ieu Tim Pangajén téh réa kakurangannana.

Saterusna ngajelaskeun, UKS (Usaha Kaséhatan Sakola) ngarupakeun usaha atikan jeung kaséhatan anu dilaksanakeun sacara padu, sadar jeung dirancanakeun, sarta ngabogaan arah jeung tanggung jawab. Tah ku sabab kitu, kagiatan LSS jadi sala sahiji torobosan sarana pembinaan jeung pangembangan sarta évaluasi palaksanaan program UKS, kaasup pikeun ngadorong jeung ngahudangkeun sumanget ka satiap sakola, supaya bisa ngaronjatkeun darajat kaséhatan jeung ajén anu hadé ka para anak atikna.

Sedengkeun Ketua Tim Pangajén, Agus Suryanto, dina biantarana ngajelaskeun, pangajénan LSS ukur sabagé sarana anu sasaran utamana nya éta ngabina. Maksud jeung tujuannana, sangkan pangalolaan UKS ti mimiti Tingkat Puseur nepi ka Tingkat Daérah dilaksanakeun sacara padu jeung terus-terusan, anu pamustungannana bisa meunang hasil anu mucekil.

Lian ti éta ogé dijelaskeun, dina pangajénan LSS ieu téh lain ukur sakadar ngajén kaayaan pisik sakola wungkul, tapi anu paling penting jeung utama, nya éta ayana parobahan prilaku pamilon atik, hususna parobahan prilaku hirup bersih jeung séhat, anu ngagabogaan pangaruh nepi ka lingkungan rumah tangga jeung masarakat. Anapon Tim Pangajén LSS ieu téh, ngawengku ti Kamentrian Kaséhatan, Kamentrian Pendidikan jeung Kabudayaan, Kamentrian Agama, jeung Kamentrian Dalem Negri.

Salajuna Kapala SMPN 16 Kota Sukabumi, Agus Budiman, M.Pd. ngajelaskeun, dina mapag ieu LSS téh, pihakna geus usaha satékah polah ngalengkepan rupa-rupa pasilitas, kaasup standarisasi UKS sabagé sakola séhat jeung sakola ramah anak. Salian ti éta ogé ngaharepkeun, SMPN 16 Kota Sukabumi bisa nyangking gelar juara kahiji, anu pamustungannana bisa ngajaga prestasi jeung prestiseu katut ngaran hadé Kota Sukabumi.

Leave a Reply