KOTA SUKABUMI MEUNANG DEUI JATAH TRANSMIGRASI TAUN 2018

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

PLT (Palaksana Tugas) Kapala Dines Tanaga Kerja Kota Sukabumi, Dra. Hj. Iyan Damayanti, M.Si. ngungkabkeun, Kota Sukabumi meunang deui jatah transmigrasi Taun 2018, tapi ngan ukur meunang jatah pikeun 2 KK (Kapala Kulawarga), ka Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Barat jeung Kabupatén Bulungan Kalimantan Utara, lantaran Propinsi Jawa Barat ngan ukur meunang jatah 50 KK, pikeun sakumna Kabupatén jeung Kota sa Jawa Barat.

Lian ti éta ogé dijelaskeun, dina program pamindahan padumuk ieu téh, pihak Dines Tanaga Kerja Kota Sukabumi geus ngalaksanakeun survéy leuwih ti heula, hususna nu aya kaitannana jeung pametaan tempat ka kadua wewengkon anu rék dijadikeun tempat transmigrasi. Salajuna dijelaskeun, dumasar kana hasil survéy, kaayaan tempat di kadua éta wewengkon téh, teu jauh jeung kaayaan wewengkon Kota Sukabumi.

Tah ku lantaran kitu, pihak Dines Tanaga Kerja Kota Sukabumi dina danget ieu keur ngalaksanakeun palatihan jeung pangbinaan ka asup kasiapan jeung méntal, ka ka 2 KK Calon Transmigran ti Kota Sukabumi ka éta wewengkon. Anapon kualifikasi warga masarakat pikeun miluan kana éta program téh, nya éta geus rumah tangga jeung umurna can kolot teuing, sarta geus teu asup kana kualifikasi pikeun digawé di wewengkon pakotaan.

Saterusna dijelaskeun, ka 2 KK Calon Transmigran ti Kota Sukabumi téh, geus lolos tina tahap pamilihan sarta baris dilatih ku pihak Pamaréntah Propinsi Jawa Barat. Sedengkeun ka 2 KK Calon Transmigran ti Kota Sukabumi téh, nurutkeun rarancang baris diangkeun dina bulan Séptémber 2018 nu bakal datang, babarengan jeung Calon Transmigran séjénna ti Kabupatén jeung Kota sa Jawa Barat.

Leuwih jauh dijelaskeun, di tempat transmigrasi, sakumna transmigran baris ngagarap lahan tatanén anu legana masing-masing kira-kira 2 héktar. Salian ti éta, dina sajero sataun, sakumna transmigran dijamin ku pamaréntah pikeun kahirupannana sapopoé. Tah ku sabab kitu, para transmigran téh teu kudu ngarasa honcéwang dina mangsa nyaluyukeun kahirupan jeung ngagarap lahan tatanén di tempat transmigrasi, lantaran ieu program transmigrasi téh diwaragadan ku APBD jeung APBN.

Disagédéngeun ti éta, saméméh diangkeun ka tempat transmigrasi, sakumna calon transmigran téh dilatih jeung dibina leuwih ti heula, nya éta pikeun salakina dilatih jeung dibina ngeunaan tata cara tatanén anu hadé jeung bener, sarta pikeun pamajikannana dilatih jeung dibina cara ngabantu nambah pangasilan salakina, anu pamustungannana para calon transmigran téh geus siap digawé di tempat transmigrasi.

PLT Kapala Dines Tanaga Kerja Kota Sukabumi ngajelaskeun, dumasar kana data nu aya di Dines Tanaga Kerja Kota Sukabumi, para transmigran ti Kota Sukabumi téh diajén cukup harasil di tempat transmigrasi. Saperti dina taun 2016, aya 5 KK ti Kota Sukabumi anu miluan transmigrasi ka Désa Tokala Atas, Kacamatan Bungku Utara, Kabupatén Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah, kabéhannana dianggap jeung diajén harasil.

Leave a Reply