LAHAN URUT TERMINAL BEUS SUDIRMAN KOTA SUKABUMI ARÉK DIJADIKEUN TEMPAT MANGKAL ANGKON

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Lahan urut Terminal Beus Sudirman Kota Sukabumi, nurutkeun rarancang arék dijadikeun Tempat Mangkal Angkon (Angkutan Online) di Kota Sukabumi. Pikeun ngawujudkeun éta rarancang téh, nurutkeun Kapala Dines Pahubungan Kota Sukabumi, Abdul Rachman, A.TD., pihakna geus narima Surat Ijin Pangalolaan Lahan urut éta terminal. Anapon palaksanaannana dikira-kira 2 bulan deui, nya éta kira-kira patengahan atawa ahir bulan Séptémber 2018 nu bakal datang. Sedengkeun pikeun ngarojong kalancaran dina ngawujudkeun éta rarancang téh, dina danget ieu pihakna keur ngalaksanakeun rupa-rupa pasiapan.

Salajuna dijelaskeun, kawijakan panggunaan deui lahan urut éta terminal pikeun dijadikeun tempat mangkal Angkon di Kota Sukabumi téh, sabagé sala sahiji usaha jeung tarékah pikeun ngajambatanan Angkon di Kota Sukabumi, supaya bisa leuwih tartib. Salian ti éta  ogé pikeun ngungkulan kamacétan patali marga di Kota Sukabumi, hususna anu diakibatkeun ku réana Angkon anu mangkal atawa parkir sambarangan di badan jalan di Kota Sukabumi, utamana di puseur-puseur karaméan Kota Sukabumi.

Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, kawijakan panggunaan deui lahan urut éta terminal pikeun tempat mangkal Angkon téh, nya éta pikeun ngagampangkeun dina ngaakomodir para supir Angkon di Kota Sukabumi, sabab dipuseurkeun di hiji tempat. Leuwih jauh dijelaskeun, saupama lahan urut éta terminal téh geus resmi dijadikeun tempat mangkal Angkon di Kota Sukabumi, satiap Angkon anu mangkal atawa parkir sambarangan di badan di Kota Sukabumi baris dilaksanakeun pananjeuran hukum.

Kapala Dines Pahubungan Kota Sukabumi nandeskeun, nepi ka danget ieu pihakna can bisa ngalaksanakeun pananjeuran hukum ka satiap Angkon anu mangkal atawa parkir sambarangan di badan jalan di Kota Sukabumi, lantaran pihakna can bisa ngajambatanan Angkon, utamana tempat pikeun mangkal Angkon di Kota Sukabumi. Tapi saupama tempat pikeun mangkal Angkon di Kota Sukabumi geus disadiakeun mah, nya éta dina lahan urut Terminal Beus Sudirman Kota Sukabumi, satiap Angkon anu mangkal atawa parkir sambarangan di satiap badan jalan di Kota Sukabumi baris ditindak tegas jeung dilaksanakeun pananjeuran hukum, luyu jeung katangtuan aturan katut undang-undang anu ditetepkeun.

Sabab badan jalan mah teu meunang dipaké jeung dijadikeun tempat mangkal atawa tempat parkir, lantaran bisa ngaheureutan badan jalan sarta bisa ngaganggu jeung nimbulkeun kamacétan patali marga. Kapala Dines Pahubungan Kota Sukabumi ngaharepkeun, ku ayana éta kawijakan téh bisa ngungkulan kamacétan patali marga di Kota Sukabumi, sabab badan jalan di Kota Sukabumi teu dijadikeun tempat mangkal atawa tempat parkir utamana ku Angkon, lantaran tempat pikeun mangkalna geus disadiakeun.

Leave a Reply