PINGPINAN PONDOK PASANTRÉN IBADDURRAHMAN KAPILIH JADI KETUA UMUM DP MUI KOTA SUKABUMI

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Pingpinan Pondok Pasantrén Ibaddurrahman Tegal Lega Kota Sukabumi, K.H. Fathullah Mansyur, Lc. anu leuwih wanoh disebut Abah Fatah, kapilih jadi Ketua Umum DP MUI (Déwan Pingpinan Majelis Ulama Indonésia) Kota Sukabumi, ngaganti Almarhum Prof. Dr. K.H. Dédi Ismatullah Machdi, S.H., M.Hum., anu mulih ka jati mulang ka Rohmatulloh dina tanggal 6 Juli 2018, di RSUD (Rumah Sakit Umum Daérah) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi, alatan teu damang.

Kapilihna Pingpinan Pondok Pasantrén Ibaddurrahman Tegal Lega Kota Sukabumi jadi Ketua Umum DP MUI Kota Sukabumi téh, ngaliwatan Sidang Pléno DP MUI Kota Sukabumi, anu didasarkeun kana sababaraha prosés pamilihan, luyu jeung AD ART (Anggaran Dasar jeung Anggaran Rumah Tangga) MUI Kota Sukabumi, cindekna tanggal 19 Juli 2018, di Gedong Puseur Kajian Islam Kota Sukabumi.

Ketua DP MUI Kota Sukabumi, K.H. Fathullah Mansyur, Lc. nandeskeun, pihakna baris salawasna usaha satékah polah neruskeun pajoangan Almarhum Prof. Dr. K.H. Dédi Ismatullah Machdi, S.H., M.Hum. Anapon program gawé anu baris dilaksanakeun dina waktu deukeut, diantarana ngalaksanakeun konsolidasi organisasi MUI Kota Sukabumi, ngalaksanakeun amanat Musda (Musawarah Daérah) MUI Kota Sukabumi, jeung ngalaksanakeun program lianna.

Salajuna ditandeskeun, pihakna baris neruskeun program gawé anu geus diagéndakeun ku Ketua DP MUI Kota Sukabumi saméméhna, sarta moal nyieun program gawé anu anyar, kecuali program taunan. Ngan parandéné kitu, pihakna baris ngalaksanakeun kajian ulang program gawé anu geus diagéndakeun ku Ketua DP MUI Kota Sukabumi saméméhna, nya éta mana anu perlu diteruskeun jeung mana anu perlu dioméan, sarta mana anu perlu ditambah ku program anu anyar.

Salian ti éta, pihakna ogé rék usaha satékah polah ngaraketkeun hubungan antara Pangurus MUI Kota Sukabumi. Komo deui sanggeus dilaksanakeun prosés Pilkada (Pamilihan Kapala Daérah) Kota Sukabumi jeung Propinsi Jawa Barat Taun 2018, aya seutik ngagolak diantara para ulama katut masarakat jeung ulama. Maksud jeung tujuannana, pikeun nyiptakeun jeung ngaronjatkeun kaayaan kondusip wewengkon Kota Sukabumi supaya bisa leuwih hadé deui.

Sedengkeun Sekertaris Umum MUI Kota Sukabumi, Drs. H.M. Kusoy ngajelaskeun, ku kapilihna Pingpinan Pondok Pasantrén Ibaddurrahman Tegal Lega Kota Sukabumi jadi Ketua Umum DP MUI Kota Sukabumi téh, ngajadikeun harepan anyar pikeun kamajuan kaislaman di Kota Sukabumi, untamana dina nanjeurkeun amar marup nahyi mungkar.

Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, prosés pamilihan Ketua DP MUI Kota Sukabumi téh dilaksanakeun dua tahap, nya éta tahap kahiji ménta saran jeung naséhat ka Déwan Panaséhat MUI Kota Sukabumi, sarta Déwan Panaséhat MUI Kota Sukabumi ngajukeun Pingpinan Pondok Pasantrén Ibaddurrahman Tegal Lega Kota Sukabumi, K.H. Fathullah Mansyur, Lc., pikeun jadi Ketua Umum DP MUI Kota Sukabumi, sarta tahap kadua kaputusan jeung saran anu diajukeun ku Déwan Panaséhat MUI Kota Sukabumi téh kudu diputuskeun dina Rapat DP MUI Kota Sukabumi.

Saterusna dijelaskeun, saméméhna dina Rapat DP MUI Kota Sukabumi anu dilaksanakeun dina tanggal 17 Juli 2018, netepkeun 3 urang Calon Ketua DP MUI Kota Sukabumi, yakni Pingpinan Pondok Pasantrén Ibaddurrahman Tegal Lega Kota Sukabumi, K.H. Fathullah Mansyur, Lc., ti Déwan Panimbangan atawa Déwan Panaséhat  MUI Kota Sukabumi, K.H. Apép Saéfullah ti unsur Pingpinan Harian MUI Kota Sukabumi, jeung K.H. Aab Abdullah ti Ketua Komisi Diklat (Pendidikan jeung Palatihan) Pangkaderan MUI Kota Sukabumi. Ngan dina pajalanannana, K.H. Apép Saéfullah jeung K.H. Aab Abdullah ngundurkeun diri sarta nyerahkeun sapinuhna ka Pingpinan Pondok Pasantrén Ibaddurrahman Tegal Lega Kota Sukabumi, K.H. Fathullah Mansyur, Lc.

Leave a Reply