Pola Jeung Arah Pangembangan Komoditas Unggulan Di Kota Sukabumi

Reporter : ENDANG SUMARDI

Pola jeung arah pangembangan komoditas unggulan di Kota Sukabumi, intina mah ngarupakan dasar pikeun pangembangan kawasan andelan jeung séntra produksi. Sakumaha anu dijéntrékeun ku Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., kawijakan pangembangan komoditas unggulan téh, museur kana program pangalolaan SDA (Sumber Daya Alam) jeung lingkungan sacara abadi jeung terus-terusan.

Tah kuayana éta hal téh, modél alternatif pangwangunan jeung pangembangan ékonomi di Kota Sukabumi, bisa dilaksanakeun ngaliwatan tilu strategi. Nya éta révitalisasi KUMKM (Koprasi, Usaha Mikro Kecil jeung Menengah), réaktualisasi pangwangunan sosial luyu jeung pangwangunan ékonomi, sarta fokus kana pangembangan komoditas unggulan, dina wujud pangembangan kawasan andelan jeung séntra produksi, sarta réinvestasi pangwangunan ka sakabéh usaha anu ngahasilkeun sacara jangka panjang, hususna rupa-rupa komoditas unggulan.

Ngan pikeun ngawujudkeun modél alternatif éta pangwangunan jeung pangembangan ékonomi  téh, dina kaayaan danget ieu mah, di Kota Sukabumi téh masih kénéh réa halangan jeung harungan anu disanghareupan. Diantarana nya éta masih kénéh lemahna kamampuhan pangalolaan SDA anu digunakeun, tanaga pagawé anu ngabogaan kaparigelan réndah, mutu bahan asupan henteu luyu, kurang ngawasa téknologi, sarta kalemahan dina ngalaksanakeun rékayasa lembaga jeung organisasi.

Salian ti éta, ogé kurangna infrastruktur, tranportasi jeung infomasi pasar, kaasup kurangna pangrojong ti lembaga kauangan pormal, sarta kawatesananana dina pangembangan pasar. Tah kukituna, kaayaan ieu téh merlukeun koréksi, hususna dina ngalaksanakeun ngoméanana, pikeun ngarojong kalancaran jeung kahasilan dina ngalaksanakeun pangembangan kawasan andelan jeung séntra produksi unggulan, hususna di Kota Sukabumi.

Salajuna dijelaskeun, dina raraga usaha ngawangun jeung ngembangkeun ékonomi daérah, inventarisasi jeung idéntifikasi kana rupa-rupa poténsi daérah diperlukeun jeung dibutuhkeun pisan, supaya bisa ditetepkeun kawijakan pola pangwangunan jeung pangembangan ékonomi daérah, boh sacara séktoral boh multi séktoral. Sabagé sala sahiji léngkah inventarisasi jeung idéntifikasi kana rupa-rupa poténsi ékonomi daérah hususna di Kota Sukabumi, diantarana ku ngaidéntifikasi kana rupa-rupa produk poténsial, sarta andelan jeung unggulan daérah.

Lian ti éta ogé dijelaskeun, produk unggulan daérah téh ngagambarkeun kamampuhan daérah dina ngahasilkeun produk, nyiptakeun ajén, ngamangpaatkeun sumber daya sacara nyata, méré kasempetan gawé, ngadatangkeun pangasilan pikeun masarakat jeung pamaréntah, sarta ngabogaan prospék pikeun ngaronjatkeun produktivitas jeung investasina. Sedengkeun kritéria anu asup kana produk unggulan téh, nya éta anu nyumponan pasaratan kacukupan sumber daya lokal, pakuat-kaitna komoditas, sarta posisi jeung poténsi dina daya saéng.