DISKOMINFO KOTA SUKABUMI NGALAKSANAKEUN DISKUSI PANYALAARAAN DATA SÉKTORAL DAÉRAH JEUNG STATISTIK

Reporter :  ARIF HIDAYAT

Redaktur : ENDANG SUMARDI

Diskominfo (Dines Komunikasi jeung Informatika) Kota Sukabumi, ngalaksanakeun Diskusi Panyalaaraan Data Séktoral Daérah jeung Statistik sarta Bingték  (Bingbingan Téknis) Sistim Aplikasi Apdét TIK (Téknologi, Informasi jeung Komunikasi) di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, cindekna tanggal 23 jeung 24 Juli 2018 nu geus kaliwat, di Aula Frésh Hotél Kota Sukabumi, sarta dibuka sacara resmi ku Kapala Diskominfo Kota Sukabumi, Drs. H. Gabril Majid Sukarman, M.Pd. Hadir dina kasempetan éta, para Kapala SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, katut para tamu ondangan lianna.

Dina biantarana, Kapala Diskominfo Kota Sukabumi nandeskeun, aya parobahan Tupoksi (Tugas Poko jeung Fungsi) katut tata kerja di lingkungan Pamaréntahan Kota Sukabumi, hususna anu dipayungan ku Perda (Peraturan Daérah) Kota Sukabumi Nomer 9 Taun 2016, nya éta Kominfo anu asalna Kantor téh dirobah jadi Dines, sarta sala sahiji tugas pokona nya éta ngalola statistik séktoral jeung pasandian. Salajuna dijelaskeun, statistik asalna dilaksanakeun ku Bappeda (Badan Parancanaan Pangwangunan Daérah) Kota Sukabumi, tapi ayeuna mah dilaksanakeun ku Diskominfo Kota Sukabumi. Lian ti éta ogé dijelaskeun, statistik téh penting pisan, utamana dina pangwangunan di Kota Sukabumi.

Kitu deui data jeung informasi anu dibikeun atawa ditarima, ngarupakeun hasil tina pangalolaan data jeung informasi di éra modéren danget ieu. Sabab data jeung informasi téh jadi hal anu kacida pentingna pikeun kahirupan warga masarakat ampir dina kahirupan sapopoé, lantaran moal bisa leupas tina data jeung informasi. Tah ku lantaran kitu, Kapala Diskominfo Kota Sukabumi meredih ka sakumna SKPD ka asup kacamatan jeung kalurahan sa Kota Sukabumi, sangkan méré data anu valid jeung bener ka Diskominfo Kota Sukabumi. Lantaran dina danget ieu, rupa-rupa data téh, salian ti kudu ditulis dina keretas ogé kudu ditulis jeung disimpen dina komputer.

Sedengkeun Kapala Séksi Pangalolaan Data Statistik Diskominfo Kota Sukabumi, Dicky Faizal Rahmat, S.IP. ngajelaskeun, maksud jeung tujuan dilaksanakeunnana ieu kagiatan téh, diantarana pikeun ngaronjatkeun pangaweruh jeung wawasan sarta kamampuhan jeung kaparigelan aparat di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, hususna dina ngalaksanakeun panyalagaraan data séktoral daérah jeung statistik, luyu jeung konsép, strategi jeung karakteristik sarta program pangwangunan di Kota Sukabumi.

Anapon nu jadi nara sumber dina éta kagiatan téh, nya éta Kapala Bapeda Kota Sukabumi, Kapala BPS (Badan Puseur Statistik) Kota Sukabumi, Kapala Widang Statistik Diskominfo Propinsi Jawa Barat, Kapala Widang Statistik Distribusi BPS Propinsi Jawa Barat, jeung Kapala Séksi Pangalolaan Infrastruktur Diskominfo Propinsi Jawa Barat.

Leave a Reply