DINES PAHUBUNGAN KOTA SUKABUMI KEUR NGALAKSANAKEUN PANGKAJIAN PANGWANGUNAN SKY WALK

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Kapala Widang LLA (Lalu Lintas jeung Angkutan) Dines Pahubungan Kota Sukabumi, H.R. Imran Whardhani, A.Md.LLAJ., S.IP., M.Si. ngungkabkeun, Dines Pahubungan Kota Sukabumi, dina danget ieu keur ngalaksanakeun pangkajian ngeunaan rarancang pangwangunan sky walk atawa pangwangunan jalan di luhur jalan di Kota Sukabumi, cindekna di Jalan A. Yani, ti mimiti pangukuran panjang jalan, lebar jalan, trotoar jeung nu séjénna.

Anapon maksud jeung tujuannana, nya éta pikeun nata éta ruas jalan, hususna tina mahabuna PKL (Padagang Kaki Lima). Lantaran dina trotoar jeung badan éta jalan téh réa pisan para PKL, sarta bisa ngabalukarkeun kana kasareukseukan jeung kamacétan patali marga di éta ruas jalan. Sedengkeun konsép pangwangunan sky walk di Jalan A. Yani Kota Sukabumi téh, saperti sky walk nu aya di Cihampelas Bandung.

Salajuna dijelaskeun, pangkajian ngeunaan rarancang pangwangunan éta jalan téh ditargétkeun réngsé dina taun 2018 ieu, sarta arék sagancangna diajukeun ka Wali Kota Sukabumi anyar hasil Pilkada (Pamilihan Kapala Daérah) Kota Sukabumi Taun 2018, ka asup ka sakumna OPD (Organisasi Parangkat Daérah) jeung instansi nu aya kaitannana, pikerun ditindaklaju jeung diwujudkeun.

Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, pangwangunan éta jalan téh kacida perlu jeung penting dilaksanakeun, lantaran kapasitas jeung lébar jalan di éta jalan téh terus ngaheureutan, anu disababkeun ku rupa-rupa paktor ka asup ku para PKL. Lian ti éta ogé dijelaskeun, saupama pangwangunan éta jalan téh geus diwujudkeun, para PKL anu jualan di trotoar jeung badan éta jalan téh bisa ditartibkeun, supaya teu ngaganggu jeung nimbulkeun kamacétan patali marga di éta ruas jalan.

Leuwih laju Kapala Widang LLA Dines Pahubungan Kota Sukabumi ngajelaskeun, salila ngalaksanakeun prosés pangkajian kana rarancang pangwangunan éta jalan téh, pihak Dines Pahubungan Kota Sukabumi teu manggihan halangan anu signipikan, utamana anu bisa ngahambat kana prosés pangkajian jeung panyurpéyan kana éta ruas jalan.

Saterusna Kapala Widang LLA Dines Pahubungan Kota Sukabumi ngaharepkeun, pangwangunan éta jalan téh dina taun 2019 nu bakal datang kudu bisa dilaksanakeun. Tah ku éta hal téh, kasareukseukan jeung kamacétan patali marga di éta jalan téh bisa diungkulan. Ku sabab kitu, sakumna OPD jeung instansi nu aya kaitannana sangkan ngarojong jeung ngabantu sacara optimal, supaya pangwangunan éta jalan téh bisa dilaksanakeun dina taun 2019 nu bakal datang.

Leave a Reply