DKP3 KOTA SUKABUMI NYALAGARAKEUN PANYULUHAN CARA MEUNCIT HÉWAN QURBAN SACARA HADÉ JEUNG BENER

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

DKP3 (Dines Katahanan Pangan, Patanian jeung Paikanan) Kota Sukabumi, nyalagarakeun sosialisasi jeung panyuluhan ngeunaan tata cara meuncit héwan qurban sacara hadé jeung bener, luyu jeung sariat islam, ka para Kader Pamantow Héwan Qurban Kota Sukabumi. Ěta kagiatan anu lumangsung tanggal 31 Juli 2018, di Rohangan Pasamoan Agro Wisata Cikundul téh, dibuka sacara resmi ku Panjabat Wali Kota Sukabumi, Drs. H. Dady Iskandar, M.M. Hadir Dina kasempetan éta, para Kapala OPD (Organisasi Parangkat Daérah) jeung instansi nu aya kaitannana, réngréngan Panata Calagara, para Nara Sumber jeung para tamu ondangan lianna.

Panjabat Wali Kota Sukabumi dina biantarana ngajelaskeun, pikeun nyampurnakeun ibadah qurban, rupa-rupa hal nu aya kaitannana jeung ibadah qurban ka asup tata cara meuncit héwan qurban, kudu dilaksanakeun sacara hadé jeung bener, luyu jeung sariat Islam. Ěta hal téh kacida pentingna dilaksanakeun, supaya héwan qurban anu dipeuncit téh bisa ngahasilkeun daging héwan qurban anu HAUS (Halal, Aman, Utuh jeung Séhat), anu pamustungannana éta daging téh halal didahar ku umat Islam.

Tah ku sabab kitu, Panjabat Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, sakumna pamilon sosialisasi jeung panyuluhan ieu meunang tambahan pangaweruh jeung pamahaman ngeunaan tata cara meuncit héwan qurban sacara hadé jeung bener luyu jeung sariat islam, sarta hasil tina sosialisasi jeung panyuluhan ieu téh bisa ditépakeun deui ka warga masarakat lianna di wewengkonna masing-masing.

Sedengkeun Kapala DKP3 Kota Sukabumi, Ir. Hj. Kardina Karsoedi, M.T. ngajelaskeun, maksud jeung tujuan dilaksanakannana sosialisasi jeung panyuluhan ieu téh, diantarana pikeun ngaronjatkeun pangaweruh jeung pamahaman ngeunaan tata cara motong héwan qurban sacara hadé jeung bener luyu jeung sariat islam, supaya bisa ngahasilkeun daging héwan qurban anu HAUS sarta halal didahar ku umat Islam.

Lian ti éta ogé dijelaskeun, dina satiap mapag Idul Adha, pihak DKP3 Kota Sukabumi salawasna usaha satékah polah ngalaksanakeun pamariksaan ka sakabéh jenis héwan qurban di Kota Sukabumi, hususna ngeunaan kasehatan jeung kapayusan konsumsi sarta kapayusan jual tina segi umurna. Lantaran dumasar kana katangtuan jeung sariat Islam, sakabéh héwan qurban téh kudu séhat jeung payus konsumsi sarta payus jual tina segi umurna, ku caa niténan komposisi huntu héwan.

Salajuna dijelaskeun, sanggeus dilaksanakeun pamariksaan ka sakabéh jenis héwan qurban, sarta saupama éta héwan téh bener-bener payus, boh tina segi kaséhatan boh tina segi kapayusan konsumsi jeung kapayusan jual tina segi umurna, Patugas DKP3 Kota Sukabumi baris némpélkeun labél kapayusan kaséhatan jeung kapayusan konsumsi katut kapayusan jual tina segi umurna ka sakabéh jenis héwan qurban, ka asup méré SKKH (Surat Katerangan Kaséhatan Héwan) ka nu boga atawa nu nyekel éta héwan qurban.

Leave a Reply