Sajumlah 179 Urang Jamaah Calhaj Asal Kota Sukabumi Geus Diiangkeun Sacara Resmi Ku Walikota Sukabumi

Reporter : ENDANG SUMARDI

Sajumlah 179 urang Jamaah Calhaj (Calon Haji) asal Kota Sukabumi, anu ngawengku 75 urang lalaki jeung 104 urang wanoja, geus diiangkeun sacara resmi ku Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., cindekna tanggal 2 Séptémber 2016, di Gedong Juang 45 Kota Sukabumi. Anapon iangna ka Tanah Suci Mekkah AL-Mukarromah pikeun ngalaksanakeun rukum islam anu kalmia téh, ka 179 urang Jamaah Calhaj asal Kota Sukabumi téh, ngagabung dina Kloter (Kelompok Terbang) 65 JKS (Jakarta), babarengan jeung Jamaah Calhaj asal Kabupatén Sumedang, Bogor jeung Karawang. Sedengkeun mulangna deui ka Kota Sukabumi téh, nurutkeun rarancang nya éta dina tanggal 13 Oktober 2016 nu bakal datang.

Hadir dina kasempetan éta, Wakil Walikota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd., Pingpinan katut Anggota DPRD, unsur Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daérah), Ketua katut Wakil Ketua TP PKK, para Asistén Daérah jeung Staf Ahli Walikota Sukabumi, para Kepala OPD (Organisasi Parangkat Daérah), Kepala Kantor Kemenag (Kementrian Agama) Kota Sukabumi, para Camat jeung Lurah, Ketua Umum DP MUI (Déwan Pingpinan Majelis Ulama Indonésia) Kota Sukabumi, para Pingpinan KBIH (Kelompok Bingbingan Ibadah Haji), para kulawarga Calhaj jeung para tamu ondangan séjénna.

Dina biantarana, Walikota Sukabumi umajak ka sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi utamana ka kulawarga para Jamaah Calhaj, sangkan salawasna ngadoakeun para Jamaah Calhaj, supaya salawasna dibéré kasalametan sarta kaséhatan jeung kakuatan lahir jeung batin, dina ngalaksanakeun sakumna runtuyan jeung ranggeuyan ibadah haji di Tanah Suci Mekkah AL-Mukarromah, sarta dina mulangna deui ka Kota Sukabumi téh, dina kaayaan mulus rahayu berkah salamet, kalayan nyangking gelar haji anu makbul jeung mabrur.

Kitu deui ka para Jamaah Calhaj, sangkan salawasna ngadoakeun Nagara Indonésia hususna Kota Sukabumi, supaya jadi Nagara jeung Kota anu baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur, atawa jadi Nagara jeung Kota anu subur jeung mamur sarta adil jeung aman. Lian ti éta, ogé sabagé tamu Alloh atawa duyufurrahman jeung sabagé tamu Pamaréntah Saudi Arabia, sangkan salawasna ngaraksa jeung ngariksa adat katut budaya Sunda, nya éta salawasna ngajunjung luhur sopan-santun, ramah-tamah, sabilulungan jeung sauyunan, sarta silih asah, silih asih jeung silih asuh.

Anu leuwih penting, dina ngalaksanakeun sakumna runtuyan jeung ranggeuyan ibadah haji téh, sagemblengna kudu dipasrahkeun ka Nu Maha Kawasa, Alloh Awa Wa Zalla, supaya dina ngalaksanakeun ibadah haji téh, aya dina katenangan jeung kahusuan, sarta hadé, bener jeung sampurna, malah mandar prédikat haji anu makbul jeung mabrur téh bisa dicangking kalayan sampurna.