DLH KOTA SUKABUMI DINA WAKTU DEUKEUT ARÉK NGABENTUK SATGAS WAHANGAN

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

DLH (Dines Lingkungan Hirup) Kota Sukabumi, dina waktu deukeut nurutkeun rarancang arék ngabentuk Satgas (Satuan Patugas) Wahangan. Maksud jeung tujuannana, sakumaha anu dijelaskeun ku Kapala Widang Pangadalian Pancemaran jeung Pangawasan Lingkungan DLH Kota Sukabumi, Yuyuh Subhanudin, S.T., nya éta pikeun ngungkulan cemarna cai wahangan anu ngaliwatan ka wewengkon Kota Sukabumi tina rupa-rupa jenis limbah, hususna Limbah Doméstik atawa Limbah Rumah Tangga.

Lantaran dumasar kana data nu aya di DLH Kota Sukabumi, tina 25 wahangan anu ngaliwatan ka wewengkon Kota Sukabumi téh, didominasi ku Limbah Doméstik. Anapon ka 25 wahangan anu ngaliwatan ka wewengkon Kota Sukabumi téh, ngawengku wahangan Cimandiri, Cégér, Cisuda, Tonjong, Cipanengah, Cipélang, Cibeureum, Cibitung, Cisarua, Cisaray, Tipar, jeung wahangan Cikapék. Salajuna wahangan Cigunung, Cipélang Leutik, Ciseupan, Ciwalung, Cipada, Selakaso, Ciaul, Babakan Jampang, Cipasir, Ciseureuh, Cijambé, Cikapundung, jeung wahangan Cipicung.

Ěta hal téh, nurutkeun Kapala Widang Pangadalian Pancemaran jeung Pangawasan Lingkungan DLH Kota Sukabumi teu bisa diantepkeun, sarta kudu sagancangna diungkulan sacara optimal. Sedengkeun jenis Limbah Doméstik anu nyemaran cai wahangan anu ngaliwatan ka wewengkon Kota Sukabumi téh, dibagi 2 kategori, nya éta Limbah Domestik Cai jeung Limbah Doméstik Padet. Anapon nu asup kana jenis Limbah Doméstik Cai téh saperti cai urut nyeuseuhan jeung kukumbahan anu ngandung sabun,  minyak jeung kotoran jalma. Sedengkeun nu asup kana jenis Limbah Doméstik Padet saperti keretas, kardus jeung barang-barang urut anu geus teu digunakeun, saperti parabot rumah tangga jeung sajabana.

Saterusna dijelaskeun, sok sanajan Limbah Doméstik kacida nyemarannana kana cai wahangan anu ngaliwatan ka wewengkon Kota Sukabumi, tapi tingkat kacemarannana masih kagolong handap. Ngan parandéné kitu, éta hal téh kudu sagancangna diungkulan sacara optimal. Sabab saupama diantep, tingkat kacemarannana baris ngaluhuran jeung ngabahayakeun, sarta bisa ngancam kana kaséhatan lingkungan jeung kaséhatan warga masarakat di sabudeureunnana.

Tah ku sabab kitu, Kapala Widang Pangadalian Pancemaran jeung Pangawasan Lingkungan DLH Kota Sukabumi nargétkan, Satgas Wahangan ieu téh dina taun 2019 nu bakal datang kudu geus dibentuk sarta kudu geus bisa ngajalankeun pancén jeung pungsina, kaasup ngalaksanakeun sosialisi jeung panyuluhan ka sakumna lapisan warga masarakat, supaya teu miceun Limbah Doméstik sambarangan hususna ka wahangan, sabab bisa nyemaran cai wahangan. Salajuna dijelaskeun, éta hal téh lain ngarupakeun pancén jeung tanggung jawab pamaréntah wungkul, tapi ngarupakeun pancén jeung tanggung jawab sakumana pihak, nya éta pamaréntah jeung sakumna lapisan warga masarakat.

Leave a Reply