DKP3 KOTA SUKABUMI SALAWASNA USAHA SATÉKAH POLAH NGARONJATKEUN PRODUKSI BINIH LAUK

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

DKP3 (Dines Katahanan Pangan, Patanian jeung Paikanan) Kota Sukabumi, salawasna usaha satékah polah ngaronjatkeun produksi binih lauk. Tah ku sabab kitu, nurutkeun Kapala Widang Paikanan DKP3 Kota Sukabumi, Ir. Budi Buntaran, M.Si., rupa-rupa pasilitas, sarana jeung prasarana pangrojong terus dironjatkeun, supaya bisa ngahontal jeung ngaliwatan targét produksi binih lauk anu ditetepkeun.

Anapon targét produksi binih lauk emas jeung nila dina taun 2018 ieu, nya éta ngahontal 1,5 juta binih lauk. Saterusna dijelaskeun, pikeun ngarojong kalancaran dina ngahontal éta targét téh, pihakna terus usaha satékah polah ngoméan jeung ngawangun balong anyar, kaasup rupa-rupa kalengkepan séjénna di BBI (Balé Binih Ikan) Kalurahan Sukakarya, Kacamatan Warudoyong, Kota Sukabumi.

Lian ti éta ogé dijelaskeun, produksi binih lauk dina taun-taun saméméhna salawasna ngaleuwihan targét anu ditétépkeun. Malah dina satiap taunna, rata-rata réana 200.000 binih lauk ditebar ka sajumlah wahangan nu aya di wewengkon Kota Sukabumi, pikeun ngaqjaga ékosistem. Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, dina taun nu geus kaliwat produktivitas binih lauk téh ngaleuwihan targét anu ditetepkeun, nya éta kurang leuwih 1. 250,000 rébu binih lauk.

Nyigeung angka konsumsi lauk di Kota Sukabumi, sakumaha anu diungkabkeun ku Kapala Widang Paikanan DKP3 Kota Sukabumi aya dina angka 39,47 kilogram per kapita. Ěta angka téh kawilang luhur di Jawa Barat. Sedengkeun produksi binih lauk ti BBI Kota Sukabumi téh, dipasarkeun ka sababaraha wewengkon, diantarana ka wewengkon Cianjur jeung Bogor, gumantung pésenan.

Sajumlah patani lauk di Kota Sukabumi ngajelaskeun, binih lauk emas jeung nila kaasup lauk koy produksi BBI Kota Sukabumi téh, salian ajénna kajamin ogé hargana kawilang murah, sabab disubsidi ku pamaréntah. Ěta hal téh kacida ngabantu jeung ngahampangkeun kabeurat para patani lauk, hususna dina meuli binih lauk, boh lauk emas jeung nila boh lauk koy.

Tah ku ayana éta hal téh, sajumlah patani lauk di Kota Sukabumi ngahaturkeun nuhun ka Pamaréntah Kota Sukabumi hususna ka DKP3 Kota Sukabumi, anu geus ngawangun BBI di wewengkon Kalurahan Sukakarya, Kacamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, sarta bisa ngahasilkeun binih lauk anu ngabogaan ajén anu hadé jeung hargana kawilang murah. Salian ti éta, sajumlah patani lauk di Kota Sukabumi ngaharepkeun, produksi binih lauk di BBI Kota Sukabumi téh sangkan salawasna dironjatkeun jeung dimekarkeun, supaya kabutuhan binih lauk para patani lauk, boh di jero boh di luar wewengkon Kota Sukabumi bisa kacumponan jeung hargana murah.

Leave a Reply