DINES PAHUBUNGAN KOTA SUKABUMI DINA TAUN 2018 IEU ARÉK NAMBAH 216 PJU

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Dines Pahubungan Kota Sukabumi, nurutkeun rarancang dina taun 2018 ieu arék nambah 216 PJU (Panerangan Jalan Umum), di sajumlah titik di wewengkon Kota Sukabumi, hususna di wewengkon anu masih kénéh kakurangan fasilitas PJU-na. Sakumaha anu dijelaskeun ku Kapala Séksi PJU Widang Kasalametan Lalu Lintas jeung Kalengkepan Jalan Dines Pahubungan Kota Sukabumi, Lutpi Alip, S.T., tina 216 éta PJU téh, ngawengku 150 PJU Lingkungan, 45 PJU Smart, 2 PJU Fuld Light, jeung 8 PJU Solar, sarta baris méakeun waragad gedéna 1,8 miliar rupia.

Saterusna dijelaskeun, rarancang panambahan éta PJU téh, nya éta pikeun ngarojong kagiatan warga masarakat dina mangsa ti peuting, utamana dina mangsa meuntas jeung mapay jalan protokol, gang jeung fasilitas publik séjénna.  Leuwih jauh dijelaskeun, ka 216 éta PJU téh, arék dipasang di 7 wewengkon kacamatan sa Kota Sukabumi. Ngan wewengkon kacamatan anu pang réana baris dipasang éta PJU téh, nya éta di wewengkon Bacile, anu ngawengku wewengkon Kacamatan Baros, Kacamatan Cibeureum jeung Kacamatan Lembursitu.

Sedengkeun pikeun PJU Smart, arék dipasang di ruas Jalan Sejahtera, sarta pikeun PJU Fuld Light arék dipasang di kawasan Obyék Wisata Pamandian Cai Panas Cikundul jeung Bumi Pakémahan Cikundul. Maksud jeung tujuannana, pikeun ngadongkrak sakaligus ngaronjatkeun dongdonan warga masarakat ka éta obyék wisata. Salajuna wewengkon anu pang réana baris dipasang PJU Solar, nya éta wewengkon Kacamatan Baros.

Kapala Séksi PJU Widang Kasalametan Lalu Lintas jeung Kalengkepan Jalan Dines Pahubungan Kota Sukabumi nandeskeun, rarancang pamasangan éta PJU téh geus ngaliwtan prosés panimbangan jeung pangkajian, luyu jeung kabutuhan. Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, sok sanajan satiap taun dilaksanakeun panambahan PJU, tapi PJU di Kota Sukabumi téh masih kénéh kakurangan réana kira-kira 2 rébu PJU deui. Lantaran kabutuhan PJU di Kota Sukabumi téh sagemblengna ngahontal 6 rébu PJU, sedengkeun nepi ka danget ieu kakara ngahontal 4 rébu PJU.

Tah ku lantaran kitu, Séksi PJU Widang Kasalametan Lalu Lintas jeung Kalengkepan Jalan Dines Pahubungan Kota Sukabumi, arék salawasna usaha satékah polah nyumponan kabutuhan PJU di Kota Sukabumi sacara nungtut, supaya sakumna wewengkon Kota Sukabumi bisa dicaangan. Anapon rereged anu karandapan jeung disanghareupan ku Séksi PJU Widang Kasalametan Lalu Lintas jeung Kalengkepan Jalan Dines Pahubungan Kota Sukabumi dina ngalaksanakeun pamasangan jeung miara PJU di Kota Sukabumi téh, diantarana ku paktor hawa. Sabab salian ti bisa ngahambat kana prosés pamasangan, ogé bisa ngaruksak PJU.

Leave a Reply