DKP3 KOTA SUKABUMI NGALAKSANAKEUN PANALINGAAN HÉWAN QURBAN

Reporter : RIKSAN SATYAPRAWIRA

Redaktur : ENDANG SUMARDI

Dina mapag Idul Adha Taun 1439 Hijriyah atawa Taun 2018, DKP3 (Dines Katahanan Pangan, Patanian jeung Paikanan) Kota Sukabumi, ngalaksanakeun panalingaan héwan qurban, cindekna tanggal 8 Agustus 2018, ka sajumlah paternak jeung padagang héwan qurban di Kota Sukabumi. Ěta kagiatan téh dipingpin langsung ku Kapala DKP3 Kota Sukabumi, Ir. Hj. Kardina Karsoedi, M.T. Anapon maksud jeung tujuannana, nya éta pikeun mastikeun héwan qurban anu sumebar di Kota Sukabumi, naha geus saluyu atawa acan jeung pasaratan anu ditetepkeun jeung saréat Islam, saperti dina umur jeung kaséhatanna.

Dina éta kagiatan panalingaan héwan qurban téh, pihak DKP3 Kota Sukabumi ngalibetkeun 20 urang Patugas Panalingaan jeung Balé Besar Vétérinér Subang, sarta hasil ngumpulkeun sajumlah 150 sampel, anu ngawengku ti sampel darah, fésés jeung ulas darah, pikeun mastikeun éta héwan qurban teu ngabogaan panyakit atawa baktéri. Salian ti éta, dina kagiatan panalingaan éta téh dikongkoyangkeun kongkorong tanda séhat ka satiap héwan qurban anu geus dipariksa jeung nyumponan pasaratan, anu pungsina sabagé jaminan ajén jeung kaséhatan éta héwan pikeun para konsumén. Kapala DKP3 Kota Sukabumi ngajelaskeun, pikeun méré rasa aman jeung tengtrem ka warga masarakat anu rék meuli héwan qurban, DKP3 Kota Sukabumi ogé ngaluarkeun SKKH (Surat Katerangan Kaséhatan Héwan), ka para padagang éta héwan, utamana anu héwanna geus dipariksa jeung nyumponan pasaratan.

Nyigeung héwan qurban anu sumebar dina danget ieu di Kota Sukabumi, nurutkeun Kapala DKP3 Kota Sukabumi réréana didatangkeun ti luar wewengkon Kota Sukabumi. Sedengkeun jumlah héwan qurban anu sumebar dina danget ieu di Kota Sukabumi,  dikira-kira jumlahna ngahontal leuwih ti sarébu héwan. Saterusna dijlaskeun, pikeun warga masarakat anu rék nanyakeun ngeunaan héwan qurban, DKP3 Kota Sukabumi muka Posko Héwan Qurban di RPH (Rumah Potong Héwan) DKP3 Kota Sukabumi, Jalan Cemerlang Kilométer 4,5, Nomer Telepon 222 186.

Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, DKP3 Kota Sukabumi ogé geus ngalaksanakeun Sosialisasi Ngeunaan Ngungkulan Héwan Qurban, ka 50 DKM (Déwan Kamamuran Masjid) di Kota Sukabumi. Maksud jeung tujuannana, supaya satiap héwan qurban ti mimiti masih hirup, pamotongan, ngarecah jeung ngadistribusikeun dagingna nyumponan pasaratan HAUS, nya éta Halal, Aman, Utuh jeung Séhat.

Leave a Reply