WARGA MASARAKAT KOTA SUKABUMI SALAWASNA SARUMANGET DINA NGAREUAH-REUAH MILANG KALA KAMERDÉKAAN RI

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Warga masarakat Kota Sukabumi, salawasna sarumanget dina mapag jeung ngareuah-reuah Milang Kala Kamerdékaan RI, kaasup dina Milang Kala Ka 73 Kamerdékaan RI Taun 2018. Buktina ti mimiti nincak bulan Agustus 2018, warga masarakat Kota Sukabumi nyalagarakeun rupa-rupa kagiatan, diantarana nyalagarakeun gerakan kabersihan, ngecét pager jeung wangunan, masang bandéra mérah putih, umbul-umbul, nyieun Lawang Sakéténg, masang lampu hias jeung ornamén lianna, ngagunakeun warna mérah-putih.

Malah di sajumlah RW jeung RT anu sumebar di 33 Kalurahan jeung 7 Kacamatan sa Kota Sukabumi, nyalagarakeun rupa-rupa lomba olah raga, boh olah raga prestasi boh olah raga rékréasi jeung olah raga hiburan, anu ngawengku Maén Bal, Futsal, Batminton, Voli, Pingpong, Catur, Gerak Jalan, Lomba Bakiak Panjang, Balap Karung, Tarik Tambang jeung nu séjénna. Salian ti éta ogé nyalagarakeun rupa-rupa pasanggiri kasenian, diantarana Pasanggiri Rampak Sekar jeung Anggana Sekar Lagu Pajoangan, Karoké Dangdut jeung Pop, katut Tari jeung sajabana.

Panjabat Sekertaris Daérah Kota Sukabumi salaku Pupuhu Panata Calagara Milang Kala Ka 73 Kamerdékaan RI Taun 2018 Tingkat Kota Sukabumi, Drs. H. Saléh Makbullah, M.Si., kalayan asmana pribadi katut Pamaréntah Kota Sukabumi, ngahaturkeun nuhun jeung pangajén anu saluhur-luhurna ka sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi, anu geus ilu biung sacara aktip dina mapag jeung ngareuah-reuah poé karamat jeung sajarah pikeun sakumna bangsa jeung nagara Indonésia, boh ku mangrupa moril boh ku mangupa materil, ku nyalagarakeun rupa-rupa lomba olah raga jeung pasanggiri kasenian, kaasup ngalaksanakeun gerakan kabersihan, ngecét pager jeung wangunan, masang bandéra mérah putih, umbul-umbul, nyieun Lawang Sakéténg, masang lampu hias jeung ornamén lianna, ngagunakeun warna mérah-putih. Sabab ku éta hal téh, kagiatan Milang Kala Ka 73 Kamerdékaan RI Taun 2018, di Kota Sukabumi lumangsung gumebyar.

Salian ti éta, Panjabat Sekertaris Daérah Kota Sukabumi ngajelaskeun, sumanget gotong-royong anu diwangun ngaliwatan kagiatan Milang Kala Kamerdékaan RI téh kacida pentingna pikeun dijadikeun modal utama sakaligus dimekarkeun, hususna dina usaha ngungkulan jeung ngaréngsékeun rupa-rupa program jeung agénda penting lianna. Diantarana dina usaha ngahontal Visi Pangwangunan Kota Sukabumi Taun 2005-2025, nya éta Ngawujudna Kota Sukabumi Sabagé Puseur Palayanan anu Hadé dina Widang Atikan, Kaséhatan jeung Padagangan di Jawa Barat, anu didadasaran ku Iman jeung Taqwa.

Leave a Reply