ABU HANIFAH NASUTION KAPILIH JADI KETUA PWI KOTA SUKABUMI PARIODEU TAUN 2018-2021

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Wartawan Pakar (Pakuan Raya) Wilayah Kota Sukabumi, Abu Hanifah Nasution, kapilih jadi Ketua PWI (Pasatuan Wartawan Indonésia) Kota Sukabumi Pariodeu Taun 2018-2021, dina Konferwil (Konferénsi Wilayah) PWI Kota Sukabumi, cindekna tanggal 11 Agustus 2018, di Rohangan Pasamoan Setda Kota Sukabumi, anu dibuka sacara resmi ku Asistén Administrasi Setda Kota Sukabumi, Drs. H. Kostaman, M.M.

Dina éta Konferwil téh, Wartawan Pakar Wilayah Kota Sukabumi, Abu Hanifah Nasution anu luwih wanoh jeung akrab disebut Bang Hanif téh meunang 7 soara, jeung calon séjénna nya éta Redaktur Palaksana Harian Radar Sukabumi, Sri Sumarni meunang 4 soara, tina 11 anggota biasa anu ngabogaan hak pilih, tina jumlah 32 Anggota PWI Kota Sukabumi.

Hadir dina kasempetan éta, PLT (Palaksana Tugas) Kapala Bagian Humas (Hubungan Masarakat) jeung Protokol Setda Kota Sukabumi, pawakilan ti Diskominfo (Dines Komunikasi jeung Informatika) Kota Sukabumi, LPPL (Lembaga Panyiaran Publik Lokal) RSPD (Radio Siaran Pamaréntah Daérah) 93,1 FM Kota Sukabumi, Pangurus PWI Cabang Jawa Barat jeung para tamu ondangan lianna.

Asistén Administrasi Setda Kota Sukabumi, Drs. H. Kostaman, M.M., dina kasempetan éta ngaharepkeun ka sakumna wartawan di Kota Sukabumi, sangkan dina satiap ngajalankeun pancén propésina, salawasna ngajaga jeung ngajungjung luhur kodeu étik jurnalistik. Sabab ku éta hal téh, karya jurnalistik anu dihasilkeunnana bisa ngabogaan pangaruh anu hadé, boh pikeun pamaréntah boh pikeun warga masarakat.

Salian ti éta, Asistén Administrasi Setda Kota Sukabumi ogé ngaharepkeun ka PWI Kota Sukabumi sabagé tempat riung mungpulungna wartawan di Kota Sukabumi, sangkan salawasna éksis jeung kontinyu ngabina ka sakumna anggota jeung sakumna wartawan nu mancén tugas di Kota Sukabumi. Salajuna hubungan antara Pamaréntah Kota Sukabumi jeung PWI Kota Sukabumi katut sakumna wartawan nu mancén tugas di Kota Sukabumi, sangkan salawasna dijaga jeung diuntun sarta dibeungkeut pageuh jeung hadé.

Sedengkeun Wartawan Pakar Wilayah Kota Sukabumi, Abu Hanifah Nasution, dina paparan visi jeung misina hayang ngawujudkeun PWI Kota Sukabumi leuwih Propésional sarta Mandiri jeung Ngabogaan Wibawa. Tah ku lantaran kitu, rupa-rupa léngkah jeung usaha anu baris dilaksanakeun dina jangka waktu 3 taun ka hareup, diantarana bakal ngupayakeun sakumna Anggota PWI Kota Sukabumi ngabogaan sértipikasi kompeténsi wartawan, kaasup ngaronjatkeun kamampuhan jurnalistikna. Tah ku kituna, pihakna arék salawasna usaha satékah polah ngilu biungkeun Anggota PWI Kota Sukabumi, pikeun miluan palatihan jurnalistik, boh ti média citak boh ti média éléktronik jeung média online.

Anu teu éléh penting, pihakna ogé rék ngaronjatkeun kamampuhan jeung gawé bareng nu silih nguntungkeun, antara PWI Kota Sukabumi jeung sakumna pihak, kaasup jeung Pamaréntah Kota Sukabumi. Disagigireun ti éta, pihakna katut sakumna Angota PWI Kota Sukabumi, baris salawasna usaha satékah polah ngajaga kodeu étik jurnalistik, kaasup pamahaman pancén jeung pungsi sabagé wartawan, sarta jadi conto anu hadé dina ngajalankeun pancen jeung pungsi jurnalistik, ku cara salawasna nanjeurkeun kodeu étik jurnalistik.

Leave a Reply