PATANI TI KOTA SUKABUMI JUARA KAHIJI LOMBA KRÉASI TANEMAN SAYURAN TINGKAT JAWA BARAT TAUN 2018

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Sajumlah 40 urang Patani ti Kota Sukabumi, hasil nyangking gelar juara kahiji Lomba Kréasi Taneman Sayuran Tingkat Jawa Barat Taun 2018, dina raraga miéling HKP (Hari Krida Patanian) Ka 46 Taun 2018 Tingkat Propinsi Jawa Barat, anu dilaksanakan salila 3 poé, cindekna ti tanggal 27 nepi ka tanggal 29 Juli 2018 nu geus kaliwat, di Stadion Pakansari Cibinong Kabupatén Bogor.

Sekertaris DKP3 (Dines Katahanan Pangan, Patanian jeung Paikanan) Kota Sukabumi, drh. Até Rahmat, M.Si. ngajelaskeun, dina éta kagiatan téh, sakumna patani pawakilan ti Kabupatén jeung Kota sa Jawa Barat, midangkeun rupa-rupa kréasi jeung unggulan patanian ti wewengkonna masing-masing. Salain ti éta, ogé mintonkeun hasil tatanén saperti pangan, holtikultura, ingon-ingon jeung pakebunan, sarta silih tukeur luang jeung élmu pangaweruh ngeunaan tatanén jeung cara tani anu hadé, pikeun nambah pangaweruh jeung wawasan sarta kaparigelan jeung kamampuhan dina ngalaksanakeun tani ka nu leuwih hadé deui.

Sekertaris DKP3 Kota Sukabumi ngaharepkeun, ku geus hasil nyangking gelar juara kahiji Lomba Kréasi Taneman Sayuran Tingkat Jawa Barat Taun 2018 téh, bisa ngadorong jeung ngahudangkeun sumanget para patani lianna di Kota Sukabumi, hususna dina usaha nyiptakeun karsa jeung karya dina ngaronjatkeun jeung ngamekarkeun patanian, pikeun ngawujudkeun patanian anu hadé hususna di Kota Sukabumi. Tah ku éta hal téh, régenerasi patani di Kota Sukabumi bisa dilampahkeun sacara hadé jeung lancar.

Lantaran nepi ka danget ieu, kacida sulit meunang generasi panerus patani di Kota Sukabumi, hususna ti kalangan nonoman. Sabab para nonoman di Kota Sukabumi, arang pisan nu ngabogaan cita-cita hayang jadi patani. Sedengkeun para patani nu aya danget ieu di Kota Sukabumi, umurna terus ngolotan. Salajuna dijelaskeun, éta hal téh bisa jadi masalah anu gedé, lantaran bisa ngalunturkeun kana patanian di Kota Sukabumi, saupama teu dilaksanakeun régenerasi patani.

Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, handapna hasrat para nonoman di Kota Sukabumi pikeun jadi patani téh, lantaran stigma atawa kamandang warga masarakat, yén ngagarap séktor patanian téh sarua jeung ngagarap séktor anu miskin, sarta kotor jeung kacida nyapékeunnana. Tah ku sabab kitu, solusi atawa jalan kaluar anu kudu dilampahkeun ku pamaréntah, nya éta usaha satékah polah ngoméan sakaligus ngaronjatkeun jeung ngamekarkeun téhnologi patanian ka nu leuwih hadé jeung modéren deui, supaya réa nonoman nu hayang jadi patani.

Leave a Reply