WORKSHOP PALAKSANAAN PAIJINAN USAHA KAINTEGRASI SACARA ĚLÉKTRONIK SISTIM OSS DI KOTA SUKABUMI

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Asistén Administrasi Setda Kota Sukabumi, Drs. H. Kostaman, M.M., muka sacara resmi Workshop Palaksanaan Paijinan Usaha Kaintegrasi Sacara Ěléktronik Sistim OSS (Online Single Submission) di Kota Sukabumi, cindekna tanggal 27 Agustus 2018, di Hotél Maxoné Kota Sukabumi. Anapon anu hadir dina kasempetan éta, diantarana para Kapala SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) nu aya kaitannana katut para tamu ondangan liana.

Asistén Administrasi Setda Kota Sukabumi, dina biantarana ngajelaskeun, maksud jeung tujuan dilaksanakeunnana Paijinan Usaha Kaintegrasi Sacara Ěléktronik Sistim OSS di Kota Sukabumi ieu téh, nya éta pikeun ngaronjatkeun palayanan jeung ngagampangkeun paijinan usaha, hususna di Kota Sukabumi umumna di Indonésia. Sabab Paijinan Usaha Kaintegrasi Sacara Ěléktronik Sistim OSS ieu téh, diterapkeun di sakumna daérah di Indonésia, sarta bisa diaksés ti mana waé, di mana waé jeung iraha waé. Tah ku lantaran kitu, Asistén Administrasi Setda Kota Sukabumi miharep ka sakumna pamilon Workshop Paijinan Usaha Kaintegrasi Sacara Ěléktronik Sistim OSS ieu, sangkan bisa neuleuman jeung paham kana rupa-rupa hal anu ditepikeun ku para nara sumber, pikeun nambah pangaweruh jeung wawasan, hususna ngeunaan Paijinan Usaha Kaintegrasi Sacara Ěléktronik Sistim OSS.

Saterusna dijelaskeun, Palaksanaan Palayanan Paijinan Usaha Kaintegrasi Sacara Ěléktronik Sistim OSS ieu téh, dina raraga usaha ngalaksanakeun katangtuan Undang-Undang Nomer 22 Taun 2009 ngeunaan Patali Marga jeung Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomer 17 Taun 2008 ngeunaan Palayaran, Undang-Undang Nomer 1 Taun 2009 ngeunaan Panerbangan, Undang-Undang Nomer 23 Taun 2007 ngeunaan Pakarétaapian, Paraturan Pamaréntah Nomer 24 Taun 2018 ngeunaan Palayanan Paijinan Usaha Kaintegrasi Sacara Ěléktronik, sarta Surat Sekertaris Kamentrian Koordinator Widang Paékonomian Nomer S-186/SES.MEKON/07/2018 tanggal 18 Juli 2018, ngeunaan Palaksanaan Paijinan Usaha Kaintegrasi Sacara Ěléktronik Sistim OSS.

Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, dilaksanakeunnana Sistim OSS téh nya éta pikeun ngalaksanakeun prosés ngaréngsékeun paijinan usaha dina séktor anu kacantum dina Pasal 85 jeung Lampiran Paraturan Pamaréntah Nomer 24 Taun 2018. Salain ti éta, dina ngaréngsékeun paijinan usaha ngaliwatan Sistim OSS téh, dilaksanakeun dumasar kana komitmen dina ngaréngsékeun paijinan, boh pikeun ijin usaha boh pikeun ijin oprasional atawa komérsial luyu jeung séktorna. Leuwih jauh dijelaskeun, dina ngaréngsékeun komitmen paijinan téh dilaksanakeun ku Kamentrian jeung Lembaga atawa Pamaréntah Daérah, luyu jeung kawenangannana, tapi kudu diintegrasikan jeung Sistim OSS.

Leave a Reply