PANJABAT SEKERTARIS DAÉRAH MUKA UJI PUBLIK PANYUSUNAN KLHS RPJMD KOTA SUKABUMI TAUN 2018-2023

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Panjabat Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, Drs. H. Saléh Makbullah, M.Si., sacara resmi muka Uji Publik Panyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hirup Strategis) RPJMD (Rancana Pangwangunan Jangka Manengah Daérah) Kota Sukabumi Taun 2018-2023, di Hotél Horison Kota Sukabumi, cindekna tanggal 27 Agustus 2018, Hadir dina kasempetan éta, para Kapala adir HSKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) katut para tamu ondangan liana.

Dina biantarana, Panjabat Sekertaris Daérah Kota Sukabumi nandeskeun, sakumaha amanat Paraturan Pamaréntah Nomer 46 Taun 2016 ngeunaan Tata Cara Panyalagaraan Kajian Lingkungan Hirup Strategis jeung Paraturan Mentri Dalem Negri Nomer 7 Taun 2018 ngeunaan Nyieun jeung Palaksanaan Kajian Lingkungan Hirup Strategis dina Panyusunan RPJMD, pamaréntah puseur jeung daérah wajib nyieun KLHS, pikeun mastikeun, yén prinsip pangwangunan anu terus-terusan geus jadi dasar jeung kaintegritas dina pangwangunan hiji wewengkon, sarta kawijakan, rancana jeung program kagiatan.

Anapon sala sahiji tahapan dina nyieun KLHS téh, nya éta uji publik. Maksud jeung tujuannana, pikeun nyaluyuan isu utama, tangtangan jeung kaayaan dina ngudag jeung ngahontal tujuan pangwangunan anu terus-terusan. Tah ku lantaran kitu, Panjabat Sekertaris Daérah Kota Sukabumi meredih ka sakumna pamilon Uji Publik Panyusunan KLHS RPJMD Kota Sukabumi Taun 2018-2023 ieu, supaya bisa méré kamandang dina nangtukeun isu utama jeung tangtangan anu baris disanghareupan ku Pamaréntah Kota Sukabumi ka hareup.

Salajuna Kapala DLH (Dines Lingkungan Hirup) Kota Sukabumi, Drs. Adil Budiman, M.Si. ngajelaskeun, pamilon anu miluan dina Uji Publik Panyusunan KLHS RPJMD Kota Sukabumi Taun 2018-2023 ieu téh, nya éta ti unsur pamaréntah jeung non pamaréntah, diantarana unsur SKPD, Ormas (Organisasi Kamasarakatan), filantropi, palaku usaha, akademisi jeung sajumlah pihak lianna nu aya kaitannana.

Sedengkeun nu jadi nara sumber dina Uji Publik Panyusunan KLHS RPJMD Kota Sukabumi Taun 2018-2023 ieu téh, nya éta Kapala Séksi Wilayah I Sub Diréktorat Lingkungan Hirup Diréktorat Jéndral Bina Pangwangunan Daérah Kamentrian Dalem Negri RI, Dr. Ahmad Riqqi, sabagé tanaga ahli anu ngalaksanakeun kajian hususna nu aya kaitannana jeung daya rojong katut daya tampung lingkungan hirup Kota Sukabumi, sakaligus sabagé Tim Panyusun KLHS RPJMD Kota Sukabumi Taun 2018-2023, sarta Fasilitator dina Panangtuan Isu Utama KLHS RPJMD Kota Sukabumi Taun 2018-2023, Sri Handayani.

Leave a Reply