PANJABAT WALI KOTA SUKABUMI JADI PAMILON KONGRÉS NASIONAL PANANGTAYUNGAN KONSUMÉN TAUN 2018

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Panjabat Wali Kota Sukabumi, Drs. H. Dady Iskandar, M.M., dibarengan ku Kapala Diskominfo (Dines Komunikasi jeung Informatika) Kota Sukabumi, Drs. H. Gabril Sukarman, M.Pd. sarta Kapala Widang LLA (Lalu Lintas jeung Angkutan) Dines Pahubungan Kota Sukabumi, H.R. Imran Whardhani, A.Md.LLAJ., S.IP., M.Si., salila 4 poé cindekna ti tanggal 27 nepi ka tanggal 30 Agustus 2018, jadi pamilon Kongrés Nasional Panangtayungan Konsumén Taun 2018, anu ngangkat téma, Padagangan Barang jeung Jasa Online.

Kongrés anu dicalagarakeun ku LPKNI (Lembaga Panangtayungan Konsumén Nasional Indonésia) jeung Bank Indonésia ieu téh, difasilitasi ku Kamentrian Dalem Negri RI, sarta diiluan ku pawakilan ti sakumna Kamentrian jeung Lembaga Nagara, para Gubernur, Bupati, Wali Kota katut para Kapala OPD (Organisasi Parangkat Daérah) sa Indonésia dina widang Padagangan, Kominfo jeung Pahubungan. Sedengkeun palaksanaan éta kongrés téh, dibuka sacara resmi ku Mentri Dalem Negri anu diwakilan ku Staf Ahli Mentri Dalem Negri Widang Aparatur jeung Palayanan Publik, Dr. Rédonnyzar Moénék, M.Dévt.M., cindekna tanggal 27 Agustus 2018, di Hotél Balava Malang, Jawa Timur.

Dina kasempetan éta, Staf Akhli Mentri Dalem Negri Widang Aparatur jeung Palayanan Publik, ngabahas kamajuan é-commérce di Indonésia dina danget ieu, seperti Traveloka, Gojék, Grab, Toko Bagus jeung nu séjénna. Sabab ku éta kamajuan téh, kacida pisan dibutuhkeun ayana regulasi anu bisa nyegah kana rupa-rupa hal anu bisa ngarugikeun konsumén. Salian ti éta, ogé diperlukeun ayana pahatian dina nyiptakeun pasaéngan dunya usaha anu hadé, pikeun nyegah kajadiannana fluktuasi harga anu teu kaatur.

Anapon usaha pikeun ngungkulan éta hal téh, pamaréntah geus nyusun kawijakan, nya éta diaturna urusan wajib daérah ngaliwatan Kominfo dina urusan widang télékomunikasi daérah, jeung dina Undang-Undang Padagangan geus diatur ngeunaan panangtayungan konsumén, anu jadi kawenangan Pamaréntah Propinsi ngaliwatan BPSK (Badan Panangtayungan Sengkéta Konsumén). Tah ku ayana éta hal téh, pamaréntah daérah ngabogaan posisi jeung urgénsi dina éta hal, ku cara nampung program jeung anggaran nu aya kaitannana jeung panangtayungan konsumén. Salajuna diharepkeun, ka hareup pamaréntah daérah bisa jadi cukang pikeun UMKM (Usaha Mikro Kecil jeung Menengah), hususna dina ngabantu pamasaran sacara online. Lantaran bentuk pamasaran dina danget ieu, ampir 50 peresén ngaliwatan online.

Sedengkeun Panjabat Wali Kota Sukabumi, Drs. H. Dady Iskandar, M.M. ngaharepkeun, ku dilaksanakeunnana ieu kongrés téh bisa ngarumuskeun jeung ngahasilkeun kaputusan sacara babarengan, anu engkéna bisa dijadikeun sabagé dasar hukum pikeun ngatur kagiatan padagangan barang jeung jasa sacara online. Tah ku lantaran kitu, ieu kagiatan kongres téh perlu meunang pahatian sacara husus ti sakumna pihak, sabab ngarupakeun tangtangan pikeun sakumna pihak, lantaran Indonésia téh ngarupakeun sala sahiji konsumén padagangan online pang réana sa dunya.

Leave a Reply