SANGGAR SENI JEUNG TARI CATRIK PALAGAN ARÉK NGALAKSANAKEUN DEUI UJIAN TARI JAIPONG TAUN 2018

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Sanggar Seni jeung Tari Catrik Palagan Kota Sukabumi, nurutkeun rarancang arék ngalaksanakeun deui Ujian Tari Jaipong Taun 2018, anu dibungkus dina Pasanggiri Jaipong Catrik Palagan Kota Sukabumi Taun 2018, cindekna dina patengahan bulan Séptémber 2018 nu bakal datang, di Gedong Juang Kota Sukabumi atawa di Aula Hotél Rengganis Kota Sukabumi.

Sakumaha anu dijelaskeun ku Pupuhu sakaligus anu Ngadegkeun Sanggar Seni jeung Tari Catrik Palagan Kota Sukabumi, Ki Domon, éta kagiatan téh dilaksanakeun sacara rutin satiap taun. Sedengkeun pikeun ujian taun 2018, ngarupakeun palaksanaan ujian anu ka 18 kali, sarta baris diiluan ku puluhan Panari Sanggar Seni jeung Tari Catrik Palagan Kota Sukabumi, anu ngawengku palajar SD, SMP jeung SMA sadarajat katut mahasiswa ti sajumlah Paguron Luhur nu aya di Kota Sukabumi.

Maksud jeung tujuannana, nya éta pikeun mikawanoh kamampuhan jeung kaparigelan sarta kaahlian sakumna Panari Sanggar Seni jeung Tari Catrik Palagan Kota Sukabumi, hususna dina Ngibing Jaipong, supaya bisa ngabogaan daya saéng jeung panari-panari Jaipong liana. Disagigireun ti éta, ogé pikeun ngaronjatkeun jeung ngamekarkeun seni jeung budaya Sunda ka nu leuwih hadé jeung narik deui, supaya teu éléh ku budaya deungeun, sarta salawasna dipikameumeut jeung dipikatresna ku warga masarakat, hususna ku para nonoman.

Nyigeung kritéria pangajénan dina éta ujian tari téh, nurutkeun Pupuhu sakaligus anu Ngadegkeun Sanggar Seni jeung Tari Catrik Palagan Kota Sukabumi, sagemblengna aya 4 kritéria, anu ngawengku wiraga, wirasa, wirahma jeung payus. Lian ti éta ogé dijelaskeun, ka 4 éta kritéria téh kudu bisa dipintonkeun dina ujian jeung dina pagelaran tari sacara hadé jeung sampurna, Salajuna dijelaskeun, dina éta ujian téh, sakumna panari ti rupa-rupa kelompok baris diréngking, pikeun ngahudangkeun sumanget para panari dina milu ujian. Sedengkeun pikeun ngarojong kana kalancaran dina miluan éta ujian téh, para panari geus ngalaksanakeun rupa-rupa pasiapan sacara mateng jeung ngalaksanakeun latihan 2 kali dina satiap minggu, nya éta dina satiap poé Rebo jeung Jumaah, supaya bisa tandang maksimal.

Leuwih jauh dijelaskeun, Sanggar Seni jeung Tari Catrik Palagan Kota Sukabumi ti mimiti diadegkeun dina taun 1999 nu geus kaliwat, nepi ka danget ieu masih éksis ngabina jeung ngalatih sarta ngaronjatkeun jeung ngamekarkeun bakat-bakat para panari pamula, anu targét sasarannana nya éta ngabentuk panari-panari jaipong anu profésional, sarta dina danget ieu téh ngabogaan anggota anu aktif réana 60 urang panari.

Salian ti éta ogé dijelaskeun, Sanggar Seni jeung Tari Catrik Palagan Kota Sukabumi téh mingkin dipikawanoh di sababaraha kalangan warga masarakat jeung pamaréntahan, anu pamustungannana remen meunang pangogan kahormatan, pikeun ngareuah-reuah acara pangéling-ngéling poé-poé gedé nasional jeung acara liana. Saperti dina tanggal 29 Juli 2018 nu geus kaliwat, Sanggar Seni jeung Tari Catrik Palagan Kota Sukabumi meunang pangogan pikeun ngareuah-reuah Bandung International Art Féstival di Car Fréé Day Dago Bandung. Saterusna dijelaskeun, dina éta kagiatan téh Sanggar Seni jeung Tari Catrik Palagan Kota Sukabumi mintonkeun Tari Jaipong Daun Pulus Késér Bojong, sarta hasil meupeuskeun rékor sakaligus meunang ORI (Original Récord Indonésia) Award ti Panata Calagara.

Leave a Reply