TERMINAL TIPEU A K.H. AHMAD SANUSI KOTA SUKABUMI DIBENUM JADI TERMINAL PANG HADÉNA DI JAWA BARAT

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Terminal Tipeu A K.H. Ahmad Sanusi Kota Sukabumi anu pernahna di Jalan Lingkar Selatan Kota Sukabumi, dibenum jadi terminal pang hadéna di Jawa Barat, ku Diréktur Jéndral Pahubungan Darat Kamentrian Pahubungan RI. Kapala Terminal Tipeu A K.H. Ahmad Sanusi Kota Sukabumi, Yukky Rahmat Yunus, A.Md.PPLU., S.M. ngajelaskeun, dibenumna Terminal Tipeu A K.H. Ahmad Sanusi Kota Sukabumi jadi terminal pang hadéna di Jawa Barat téh, lantaran bisa méré jeung ngahontal kinerja palayanan adminitrasi terminal anu hadé.

Salajuna dijelaskeun, terminal anu kakara dioprasikeun dua taun di Kota Sukabumi téh, mimitina nimbulkeun pro jeung kontra ti sabagian kalangan jeung lapisan warga masarakat. Ngan sacara nungtut, kahadiran ieu terminal téh bisa terus mekar, hususna dina méré jeung ngronjatkeun palayanan ka para panumpang. Lian ti éta ogé dijelaskeun, dibenumna Terminal Tipeu A K.H. Ahmad Sanusi Kota Sukabumi jadi terminal pang hadéna di Jawa Barat téh, sabab kinerja palayanan ka para panumpang dina mangsa mapag jeung satutas Idul Fitri Tahun 1439 Hijriyah anu geus kaliwat, diajén cukup hadé ku Diréktur Jéndral Pahubungan Darat Kamentrian Pahubungan RI. Lantaran dina mangsa mapag jeung satutas Idul Fitri Tahun 1439 Hijriyah téh, sakumna réngréngan Terminal Tipeu A K.H. Ahmad Sanusi Kota Sukabumi salawasna jeung sacara rutin nepikeun laporan, boh ka BPTP (Balé Pangalola Transportasi Darat) Wilayah IX Jawa Barat boh ka Kamentrian Pahubungan RI, anu ditepikeun sacara online ngaliwatan é-mail jeung média sosial. Tah ku éta hal téh, satiap kamekaran anu kajadian di Terminal Tipeu A K.H. Ahmad Sanusi Kota Sukabumi téh bisa langsung kanyahoan, hususna ku pihak BPTP Wilayah IX Jawa Barat jeung Kamentrian Pahubungan RI.

Leuwih jauh dijelaskeun, ku ngaliwatan gawé anu rancagé, sabilulungan jeung kakompakkan sakumna réngréngan Terminal Tipeu A K.H. Ahmad Sanusi Kota Sukabumi jeung sakumna pihak nu aya kaitannana, bisa ngalaporkeun kadatangan jeung ariangna para panumpang jeung pagerakkan beus di Terminal Tipeu A K.H. Ahmad Sanusi Kota Sukabumi, anu dilengkepan ku grafik jeung arus traffic. Disagigireun ti éta, sakumna réngréngan Terminal Tipeu A K.H. Ahmad Sanusi Kota Sukabumi salawasna usaha satékah polah ngabebenah jeung ngaronjatkeun sagala rupa fasilitas pangrojong di Terminal Tipeu A K.H. Ahmad Sanusi Kota Sukabumi, kaasup alat ramp chék, pikeun nguji kapayusan satiap beus katut sistim administrasi kandaraannana. Saterusna dijelaskeun, satiap beus anu ariang ti Terminal Tipeu A K.H. Ahmad Sanusi Kota Sukabumi geus lulus uji kapayusan ngaliwatan ramp chéck, pikeun ngajamin sakaligus méré jeung ngaronjatkeun palayanan, sarta kaamanan jeung kaayeman ka para panumpang.

Leave a Reply