STIKES KOTA SUKABUMI NGAWISUDA 485 SARJANA KAPARAWATAN TAUN AKADEMIK 2017-2018

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

STIKES (Sakola Tinggi Ilmu Keséhatan) Kota Sukabumi, ngawisuda 485 Sarjana Kaparawatan, Diploma III Kaparawatan dan Kabidanan, sarta Profési Kaparawatan Ners Taun Akademik 2017-2018, dina Sidang Nembrak Wisuda, Panyumpahan jeung Pangistrénan Sarjana, Diploma III Kaparawatan jeung Kabidanan sarta Profési Kaparawatan Ners Taun Akademik 2017-2018, cindekna tanggal 28 Agustus 2018, di Gedong Anton Sudjarwo Setukpa Lemdiklat Polri Sukabumi.

Anapon anu hadir dina éta kasempetan, Panjabat Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, Drs. H. Saléh Makbullah, M.Si., mantén Wali Kota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., mantén Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, Dr. H.M.N. Hanafie Zain, M.Si., para Kapala Dines jeung Instansi nu aya kaitannana, Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Kusumah Bangsa Kota Sukabumi, Ketua, Para Wakil Ketua jeung Jajaran Pimpinan STIKES Kota Sukabumi, para Dosén jeung sakumna Civitas Akademika STIKES Kota Sukabumi, para Orangtua Wisudawan jeung Wisudawati, sarta para tamu ondangan lianna.

Dina biantarana, Panjabat Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, Drs. H. Saléh Makbullah, M.Si., kalayan asmana pribadi jeung Pamaréntah Kota Sukabumi, ngawilujengkeun ka para Wisudawan jeung Wisudawati anu geus ngucapkeun sumpah jeung diistrénan jadi Sarjana Kaparawatan, Ahli Madya Kaparawatan jeung Kabidanan, sarta Profési Kaparawatan Ners ti STIKES Kota Sukabumi. Lian ti éta, Panjabat Sekertaris Daérah Kota Sukabumi ogé ngawilujengkeun sarta ngahaturkleun nuhun ka sakumna orangtua wisudawan jeung wisudawati, anu putra-putrina geus hasil namatkeun atikan sakaligus nyangking gelar ti STIKES Kota Sukabumi dina Taun Akademik 2017-2018.

Saterusna Panjabat Sekertaris Daérah Kota Sukabumi ngaharepkeun, sangkan éta moméntum téh jadi barokah kahadéan keur urang saréréa hususna keur para wisudawan jeung wisudawati  STIKES Kota Sukabumi, anu diwujudkeun ngaliwatan tanggungjawab kana gelar jeung kompeténsi anu geus dicangking ku para wisudawan jeung wisudawati ti STIKES Kota Sukabumi. Lantaran éta moméntum wisuda teh lain ngarupakeun prosés ahir tina kagiatan akademik, tapi ujian anu sabenerna jeung leuwih beurat mah nya éta di masarakat, boh tina aspék akademik jeung sikep kaprofésian boh tina aspek sosial jeung spiritual. Maksud jeung tujuannana, supaya jadi tanaga paramédis anu bisa mawa réa manngpaatna pikeun warga masarakat.

Leave a Reply