PANJABAT WALI KOTA SUKABUMI NITÉNAN KAMEKARAN PANGWANGUNAN PASAR TRADISIONAL SEMI MODÉREN KOTA SUKABUMI

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Panjabat Wali Kota Sukabumi, Drs. H. Dady Iskandar, M.M., dibarengan ku Panjabat Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, Drs. H. Saléh Makbullah, M.Si., Kapala Diskop UKM-PP (Dines Koprasi, Usaha Kecil Menengah, Padagangan jeung Paindustrian) Kota Sukabumi, Drs. Ayép Supriatna, M.M., sarta Kapala Bagian Paékonomian, Pangwangunan jeung Kerjasama Daérah Setda Kota Sukabumi, Rahmat Sukandar, S.Si., M.T., M.Sc., niténan kamekaran pangwangunan Pasar Tradisional Semi Modéren Kota Sukabumi, anu pernahna dina urut lahan Pasar Pelita Kota Sukabumi, cindekna tanggal 3 Séptémber 2018.

Saréngséna niténan kamekaran pangwangunan éta pasar, Panjabat Wali Kota Sukabumi, Drs. H. Dady Iskandar, M.M., miharep ka sakumna pihak hususna ka sakumna SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) jeung instansi nu aya kaitanana sarta warga masarakat jeung para padagang éks Pasar Pelita Kota Sukabumi, sangkan salawasna ngarojong jeung ilu biung nalingakeun, supaya pangwangunan ieu pasar téh bisa lumangsung sacara hadé, sarta aman jeung lancar, luyu jeung harepan sakumna pihak. Maksud jeung tujunnana, supaya prosés pangwangunan ieu pasar téh bisa tepat waktu, luyu jeung jadwal waktu anu geus ditetepkeun, anu pamustungannana ieu pasar téh jadi deui puseur padagangan jeung paékenomian warga masarakat di Kota Sukabumi.

Sedengkeun Kapala Diskop UKM-PP Kota Sukabumi, Drs. Ayép Supriatna, M.M. ngajelaskeun, prosés pangwangunan Pasar Tradisional Semi Modéren Kota Sukabumi ieu téh geus ngahontal 30 peresén sarta lumangsung lancar jeung aman. Saterusna dijelaskeun, agénda pangwangunan ieu pasar téh, ngarupakeun sala sahiji prioritas Diskop UKM-PP Kota Sukabumi, sabagé puseur padagangan jeung paékenomian warga masarakat pang gedéna di Kota Sukabumi.

Leuwih jauh dijelaskeun, di ieu Pasar Tradisional Semi Modéren Kota Sukabumi téh, baris diwangun réana 3.200 Ruko (Rumah jeung Toko) katut Kios jeung Los, sarta ditargétkeun kudu réngsé dina taun 2019 nu bakal datang. Anapon anggaran anu dialokasikeun ku PT FAP (Fortunindo Artha Perkasa) salaku invéstor jeung pangembang ieu pasar téh, nya éta ngahontal Rp. 165 miliar. Salain ti éta ogé dijelaskeun, saupama posés pangwangunan ieu Pasar Tradisional Semi Modéren Kota Sukabumi téh geus réngsé, arék sagancangna dibéwarakeun ka sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi. Sedengkeun pikeun para calon anu rék meuli Ruko, Kios jeung Los di ieu pasar téh, baris diutamakeun pikeun para padagang éks Pasar Pelita Kota Sukabumi. Disagigireun ti éta, Kapala Diskop UKM-PP Kota Sukabumi ngaharepkeun, sangkan prosés pangwangunan ieu pasar téh, bisa réngsé saméméh Idul Fitri Taun 2019 nu bakal datang.

Leave a Reply