SMP NEGRI 16 KOTA SUKABUMI NOMINATOR JUARA LSS TINGKAT NASIONAL

Reporter :  RATNA NURSEHA

Redaktur : ENDANG SUMARDI

Tim Réchécking  LSS (Lomba Sakola Séhat) Tingkat Nasional, ngaréchécking SMP Negri 16 Kota Sukabumi, cindekna tanggal 6 Séptémber 2018. Ěta hal téh dilaksanakeun, sanggeus sawatara waktu ka tukang, SMP Negri 16 Kota Sukabumi dinyatakeun jadi nominator juara Sakola Séhat Tingkat Nasional, ngawakilan Propinsi Jawa Barat. Anapon kadatangan éta Tim Réchécking téh, dibagéakeun sakaligus ditarima sacara resmi ku Asistén Administrasi Setda Kota Sukabumi, Drs. H. Kostaman, M.M., di Rohangan Utama Balé Kota Sukabumi.

Dina biantarana, Asistén Administrasi Setda Kota Sukabumi, kalayan asmana Kapala Daérah katut Pamaréntah Kota Sukabumi, ngawilujengkeun sumping ka Ketua katut Anggota Tim Réchécking  LSS Tingkat Nasional, sakaligus neda dihampura anu sagedé-gedéna, saupama dina ngabagéakeun jeung narima ieu Tim Réchécking téh réa kakurangannana jeung réa hal anu kurang nyugemakeun.

Saterusna dijelaskeun, UKS (Usaha Kaséhatan Sakola) téh, ngarupakeun usaha atikan jeung kaséhatan anu dilaksanakeun sacara padu, sadar jeung dirancanakeun, sarta ngabogaan arah jeung tanggung jawab. Tah ku lantaran kitu, kagiatan LSS téh jadi sala sahiji torobosan jeung pangembangan sarta évaluasi palaksanaan program UKS, kaasup pikeun ngadorong jeung ngahudangkeun sumanget ka satiap sakola, supaya bisa ngaronjatkeun darajat kaséhatan jeung ajén atikan anu hadé ka para anak atikna.

Sedengkeun Ketua Tim Réchécking, Agus Suharyanto, M.H., dina biantarana ngajelaskeun, ieu réchécking téh sabagé tindak laju tina pangajénan anu geus dilaksanakeun sababaraha waktu ka tukang. Tah ku sabab kitu, ieu Tim Réchecking téh baris niténan sacara langsung ka sakola nominator juara, kana hasil pangajénan jeung pangalolaan sagala rupa data anu jadi fokus pangajénan, ditambah ku rupa-rupa inovasi anyar nu aya di SMP Negri 16 Kota Sukabumi. Lian ti éta ogé dijelaskeun, saméméhna Tim Réchécking ogé geus ngaévaluasi 15 Propinsi anu miluan LSS Taun 2018. Sedengkeun hasil tina ieu réchécking téh, nya éta pikeun nangtukeun nominator jadi calon juara LSS taun 2018.

Ketua Tim Réchécking nandeskeun, ngaliwatan LSS ieu téh, sakola didorong pikeun nyiptakeun lingkungan anu séhat, malar para siswa meunang mangpaat tina lingkungan séhat. Disagigireun ti éta, ngaliwatan kagiatan ieu LSS téh, sakola-sakola anu jadi juara diharepkeun bisa jadi conto jeung inspirasi pikeun sakola-sakola lianna, supaya nerapkeun sakola anu séhat jeung prilaku hirup séhat.

Salajuna ditandeskeun, LSS Tingkat Nasional ieu téh, diajén langsung ku opat kamentrian, nya éta Kamentrian Pendidikan jeung Kabudayaan, Kamentrian Kaséhatan, Kamentrian Agama, jeung Kamentrian Dalem Negri. Kaopat éta kamentrian téh sapamadegan kana kritéria kajuaraan, nya éta kinerja pang hadéna atawa bést performance jeung hasil pang hadéna atawa bést achievemént, pikeun kategori sakola jeung UKS. Satuluyuna ditandeskeun, LSS ieu téh diiluan ku sakumna tingkat atikan, nya éta ti mimiti TK nepi ka SMA.

Leave a Reply