PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI ARÉK MASANG TAPPING BOX DI SATIAP WAJIB PAJEG DI KOTA SUKABUMI

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Pamaréntah Kota Sukabumi, nurutkeun rarancang arék masang tapping box atawa mesin panyitak transaksi di satiap wajib pajeg di Kota Sukabumi, hususna pikeun para wajib pajeg hotél, réstoran jeung hiburan. Ěta rarancang Pamaréntah Kota Sukabumi téh, diréspon sacara positif ku Ketua DPRD Kota Sukabumi, Yunus Suhandi, S.IP. Lantaran ku dipasangna éta mesin téh, bisa nyegah jeung nyingkahan kabocoran Pandapatan Pajeg Daérah sarta bisa ngamaksimalkeun Pandapatan Pajeg Daérah di Kota Sukabumi. Komo deui PAD (Pandapatan Asli Daérah) Kota Sukabumi hususna tina séktor pajeg daérah, sering jadi padungdengan atawa pangbahasan di DPRD Kota Sukabumi.

Ngan rarancang Pamaréntah Kota Sukabumi arék masang tapping box di satiap wajib pajeg di Kota Sukabumi téh, pihakna can niténan kaayaan anggaran Pamaréntah Kota Sukabumi pikeun meuli éta mesin, lantaran hargana mahal. Tapi saupama Pamaréntah Kota Sukabumi ngabogaan inisiatif ngamangpaatkeun dana CSR ti pausahaan nu aya di Kota Sukabumi, pihakna arék ngarojong jeung nyaluyuan. Anu penting tapping box bisa dipasang di satiap wajib pajeg di Kota Sukabumi. Lantaran dina mangsa ngalaksanakeun study banding ka daérah séjén, geus réa kota anu ngagunakeun éta alat.

Saterusna dijelaskeun, saupama éta tapping box geus dipasang di satiap wajib pajeg di Kota Sukabumi, bisa ngaronjatkeun PAD Kota Sukabumi, hususna tina séktor pajeg hotél, réstoran jeung hiburan. Sabab saupama éta alat téh geus dipasang, sakabéh gedéna pajeg tina satiap transaksi bisa langsung kakonéksi ka BPKD (Badan Pangalolaan Kauangan Daérah) Kota Sukabumi. Tah ku éta hal téh, kabocoran Pandapatan Pajeg Daérah di Kota Sukabumi bisa dicegah jeung disingkahan. Tah ku sabab kitu, pihakna kacida ngarojong jeung nyaluyuan kana éta rarancang Pamaréntah Kota Sukabumi téh.

Sedengkeun Kapala BPKD Kota Sukabumi, Drs. H. Dida Sembada, M.M. ngajelaskeun, Pamaréntah Kota Sukabumi dina waktu deukeut nurutkeun rarancang arék masang tapping box di satiap wajib pajeg, hususna di satiap Hotél, Réstoran jeung THM (Tempat Hiburan Malem) di Kota Sukabumi. Maksud jeung tujuannana, nya éta pikeun ngaronjatkeun PAD Kota Sukabumi, hususna tina séktor pajeg hotél, réstoran jeung hiburan. Salian ti éta, ogé pikeun nyegah jeung nyingkahan kabocoran Pandapatan Pajeg Daérah di Kota Sukabumi. Kapala BPKD Kota Sukabumi ngaharepkeun, dina bulan Oktober 2018 nu bakal datang, éta alat téh geus bisa dipasang di satiap Hotél, Réstoran jeung THM di Kota Sukabumi, sok sanajan jumlahna can saluyu jeung kabutuhan.

Leave a Reply