Dpd Partéy Golkar Kota Sukabumi Kudu Nyiapkeun Figur Pikeun Ngaganti Ketua Dprd Kota Sukabumi

Reporter : ENDANG SUMARDI

Satutas wafatna Ketua DPRD Kota Sukabumi Mangsa Bhakti Taun 2014-2019, H. Mokhamad Muslikh Abdussyukur, S.H., M.Si., cindekna tanggal 21 Méi 2016, di RSHS (Rumah Sakit Hasan Sadikin) Bandung, alatan katarajang kasakit, DPD (Déwan Pingpinan Daérah) Partéy Golkar Kota Sukabumi, kudu nyiapkeun figur pikeun ngaganti Ketua DPRD Kota Sukabumi, ti Fraksi Partéy Golkar DPRD Kota Sukabumi. Maksud jeung tujuanana, nya éta pikeun ngarojong kalancaran palaksanaan tugas jeung fungsi DPRD Kota Sukabumi.

Ketua DPD Partéy Golkar Kota Sukabumi, H. Andri Setiawan Hamami, S.H., M.H. ngajelaskeun, pikeun ngaganti Ketua DPRD Kota Sukabumi téh, aya lima calon ti Fraksi Partéy Golkar DPRD Kota Sukabumi. Nya éta Ketua Fraksi, Dadang Suparman, Wakil Ketua, Priatman Maman, S.Pd., Sekertaris, Yunus Suhandi, S.IP., sarta Anggota, H. Gundar Kolyubi katut M. Irwan Setiawan.

Salajuna dijelaskeun, ka lima éta calon téh ngabogaan harepan jeung kasempetan, pikeun jadi Ketua DPRD Kota Sukabumi. Sabab ngabogaan kamampuhan jeung pangalaman, sarta pangaweruh, wawasan jeung kaparigelan anu cukup. Buktina, ka lima éta calon téh, salian aya nu jadi Ketua Komisi DPRD, ogé aya nu jadi Wakil Ketua Komisi DPRD, sarta Wakil Ketua Badan DPRD jeung sajabana.

Ngan dina danget ieu mah, pihak DPD Pratéy Kota Sukabumi can bisa ngalaksanakeun tahapan jeung mékanismeu nunjuk Ketua DPRD Kota Sukabumi, lantaran masih keneh bélasungkawa. Lian ti éta ogé dijelaskeun, palaksanaan tahapan jeung mékanismeu nunjuk Ketua DPRD Kota Sukabumi téh, numutkeun rarancang baris dicalagarakeun satutasna Idul Fitri Taun 1437 Hijriyah.

Tah pikeun ngarojong kalancaran palaksanaan tahapan jeung mékanismeu nunjuk Ketua DPRD Kota Sukabumi téh, Ketua DPD Partéy Golkar Kota Sukabumi, baris ngabentuk Tim Kecil, anu tugas jeung fungsina pikeun nitén jeung ngajén dédikasi katut loyalitas ka lima calon Ketua DPRD, hususna ka Partéy Golkar, sarta salawasna paduli majoangkeun kapentingan warga masarakat Kota Sukabumi.

Saterusna dijelaskeun, éta Tim Kecil téh, ngawengku Pangurus DPD Partéy Golkar Kota Sukabumi, Alim Ulama jeung Tokoh Masarakat, pikeun nangtukeun Ketua DPRD Kota Sukabumi. Anapon kritéria utama pikeun jadi Ketua DPRD téh, nya éta anu dédikasi jeung loyalitasna luhur ka Partéy Golkar, sarta anu salawasna paduli majoangkeun kapentingan warga masarakat Kota Sukabumi.