RUPA-RUPA KALANGAN WARGA MASARAKAT NGAWILUJENGKEUN TEPUNG KA 49 LPPL RSPD 93,1 FM KOTA SUKABUMI

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Rupa-rupa kalangan warga masarakat katut para pajabat, ngawilujengkeun tepung ka 49 LPPL (Lembaga Panyiaran Publik Lokal) RSPD (Radio Siaran Pamaréntah Daérah) 93,1 FM Kota Sukabumi, anu titimangsana tanggal 11 Séptémber 2018, bareng jeung Poé Radio Nasional anu ka 73 jeung Taun Anyar Islam, 1 Muharram 1440 Hijriyah. Anapon rupa-rupa kalangan warga masarakat anu ngawilujengkeun tepung taun ka RSPD FM Kota Sukabumi téh, ngawengku ti para pamarhati jeung Pamor (Paguyuban Monitor) RSPD FM Kota Sukabumi. Sedengkeun para pajabat anu ngawilujengkeun tepung taun ka RSPD FM Kota Sukabumi téh, ngawengku ti Panjabat Wali Kota Sukabumi, Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi Pinilih Pariodeu Taun 2018-2023, Panjabat Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, para Asistén Daérah Setda Kota Sukabumi, para Kapala Bagian, Kantor, Dines jeung Badan di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, katut sajumlah Kapala Dikominfo (Dines Komunikasi jeung Informatika) jeung LPPL Radio di Jawa Barat. Malah Anggota Komisi VIII DPR RI ti Dapil (Daérah Pamilihan) Kota jeung Kabupatén Sukabumi sakaligus Artis Moyan Nasional, Désy Ratnasari, teu tinggaleun ngawilujengkeun tepung taun ka RSPD FM Kota Sukabumi.

Ěta pangwilujeng tepung taun ka RSPD FM Kota Sukabumi ti rupa-rupa kalangan warga masarakat katut para pajabat téh, ditepikeun boh sacara on air boh ngaliwatan SMS jeung WA sarta ngaliwatan Vidéo, malah aya ogé anu datang langsung ka RSPD FM Kota Sukabumi, di Balé Kota Sukabumi, Jalan R. Syamsudin, S.H. Nomer 25 Kota Sukabumi, sakaligus silaturahmi jeung panyiar katut kru RSPD FM Kota Sukabumi. Salian ti ngawilujengkeun tepung taun, rupa-rupa kalangan warga masarakat katut para pajabat ogé ngaharepkeun, ku umur anu geus ngahontal 49 taun téh, RSPD FM Kota Sukabumi bisa ngawujukeun rupa-rupa program kaasup kahayang sakumna warga masarakat, hususna dina ngaronjatkeun ajén RSPD FM Kota Sukabumi dina sagala rupa widang, ti mimiti ajén daya pancar nepi ka rupa-rupa program siaran.

Kapala Diskominfo Kota Sukabumi, Drs. H. Gabril Sukarman, M.Pd., sakaligus Pucuk Pupuhu LPPL RSPD 93,1 FM Kota Sukabumi, kalayan asmana sakumna réngréngan Diskominfo Kota Sukabumi katut LPPL RSPD FM Kota Sukabumi, ngahaturkeun nuhun anu saluhur-luhurna ka rupa-rupa kalangan warga masarakat katut para pajabat, anu geus nyempetkeun waktu mahatikeun RSPD FM Kota Sukabumi, kaasup ngawilujengkeun tepung taun ka RSPD FM Kota Sukabumi. Sedengkeun ngeunaan harepan ti rupa-rupa kalangan warga masarakat katut para pajabat ka RSPD FM Kota Sukabumi téh, baris diusahakeun jeung diwujudkeun sacara nungtut, luyu jeung kamampuhan katut SDM (Sumber Daya Manusa) nu aya.

Leave a Reply