PANGÉLING-NGÉLING TEPUNG TAUN KA 49 LPPL RSPD 93,1 FM KOTA SUKABUMI DICALAGARAKEUN ALAKADARNA

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Pangéling-ngéling tepung taun ka 49 LPPL (Lembaga Panyiaran Publik Lokal) RSPD (Radio Siaran Pamaréntah Daérah) 93,1 FM Kota Sukabumi jeung pangéling-ngéling ka 73 Poé Radio Nasional Taun 2018, anu titimangsana tanggal 11 Séptémber 2018 bareng jeung Taun Anyar Islam, 1 Muharram 1440 Hijriyah, dicalagarakeun alakadarna jeung tasakur bi ni’mat, cindekna dina tanggal 12 Séptémber  2018, di Rohangan Studio 1 RSPD FM Kota Sukabumi.

Ěta pangéling-ngéling tepung taun RSPD téh, dimimitian ku sabda panganteur ku Kapala Widang Pangalolaan Informasi Publik jeung Statistik Diskominfo (Dines Komunikasi jeung Informatika) Kota Sukabumi, Tantan Sontani, S.IP., M.Si., biantara Kapala Diskominfo Kota Sukabumi, Drs. H. Gabril Sukarman, M.Pd., sakaligus Pucuk Pupuhu LPPL RSPD 93,1 FM Kota Sukabumi, jeung doa babarengan anu dipingpin ku Kapala Sub Bagian Parancanaan jeung Kauangan Diskominfo Kota Sukabumi, Ustadz Ilham Gunawan, S.IP., diteruskeun pamotongan jeung pamasrahan Tumpeng Tepung Taun ku Kapala Diskominfo Kota Sukabumi ka Kapala Séksi Pangalolaan Informasi jeung Opini Publik Diskominfo Kota Sukabumi, Riksan Satyaprawira, S.S., sakaligus Pupuhu LPPL RSPD 93,1 FM Kota Sukabumi, sarta pamotongan Kuéh Tepung Taun ti Pamarhati jeung Pamor (Paguyuban Monitor) RSPD FM Kota Sukabumi.

Anapon anu hadir dina kasempetan éta, Kapala Widang Infrastruktur TIK (Téhnologi, Informasi jeung Komunikasi), Pasandian jeung Integrasi Data Diskominfo Kota Sukabumi, H. Yuli Noviawan, S.T., M.T., para Kapala Sub Bagian jeung Kapala Séksi, para Panyiar jeung Reporter, Staf Diskominfo Kota Sukabumi, pawakilan Pamarhati jeung Pamor RSPD FM Kota Sukabumi, sarta para tamu ondangan lianna.

Dina kasempetan éta, Kapala Diskominfo Kota Sukabumi, Drs. H. Gabril Sukarman, M.Pd., kalayan asmana sakumna réngréngan Diskominfo Kota Sukabumi katut LPPL RSPD FM Kota Sukabumi, ngahaturkeun nuhun ka Pamaréntah Kota Sukabumi, anu salawasna ngarojong jeung ngabantu, boh mangrupa moril boh mangrupa materil, hususna dina ngaronjatkeun ajén RSPD FM Kota Sukabumi dina sagala widang, ti mimiti daya pancar jeung program siaran, nepi ka Voice Stréaming RSPD FM Kota Sukabumi di Situs Resmi Pamaréntah Kota Sukabumi, www.sukabumikota.go.id jeung rspdjékrém.blogspot.com. Lantarn ku ayana éta pangrojong jeung bantuan téh, RSPD FM Kota Sukabumi nepi ka danget ieu masih tetep ajeg jeung geus umur 49 taun, sarta bisa direungeu ku sakumna lapisan warga masarakat di sakuliah dunya ngaliwatan Voice Stréaming.

Salian ti ka Pamaréntah Kota Sukabumi, Kapala Diskominfo Kota Sukabumi ogé ngahaturkeun nuhun ka para Pamarhati jeung Pamor RSPD FM Kota Sukabumi, kana sagala rupa pangrojong jeung bantuannana sarta pahatian jeung pangharepannana, ku salawasna mahatikeun sakaligus ngaharepkeun, sangkan RSPD FM Kota Sukabumi salawasna aya parobahan jeung paningkatan dina sagala rupa widang, ti mimiti daya pancar jeung rupa-rupa program siaran, sabagé sumber inspirasi jeung informasi sarta hiburan pikeun warga masarakat, boh tradisional boh modéren.

Leave a Reply