TANGGAL 11 SÉPTÉMBER 2018 POÉ TEPUNG TAUN KA 49 LPPL RSPD 93,1 FM KOTA SUKABUMI

Reporter : RIKSAN SATYAPRAWIRA

Redaktur : ENDANG SUMARDI

Tanggal 11 Séptémber 2018 bareng jeung Taun Anyar Islam, 1 Muharram 1440 Hijriyah, ngarupakeun Poé Radio Nasional anu ka 73 jeung Poé Tepung Taun Ka 49 LPPL (Lembaga Panyiaran Publik Lokal) RSPD (Radio Siaran Pamaréntah Daérah) 93,1 FM Kota Sukabumi, anu diitung cindekna ti saprak diresmikeunnana Sturada (Studio Radio Daérah) Kota Sukabumi, anu ngaran saméméhna Radio Ěkspériméntal Pasiapan RRI (Radio Républik Indonésia).

Kapala Diskominfo (Dines Komunikasi jeung Informatika) Kota Sukabumi, Drs. H. Gabril Sukarman, M.Pd., sakaligus Pucuk Pupuhu LPPL RSPD 93,1 FM Kota Sukabumi ngajelaskeun, sajarah panjang geus diliwatan pinuh ku rupa-rupa tangtangan. Ngan nepi ka danget ieu, RSPD FM Kota Sukabumi masih tetep ajeg ngajomantara, nepikeun rupa-rupa béwara, diantarana ngeunaan rupa-rupa program jeung kagiatan Pamréntah Kota Sukabumi sarta rupa-rupa jenis hiburan, boh tradisional boh modéren, pikeun warga masarakat Kota Sukabumi jeung sabudeureunnana.

Salajuna dijelaskeun, dina danget ieu Radio disanghareupkeun kana tangtangan parobahan jaman, nya éta tangtangan éra digital. Tah pikeun nyikepan éta hal téh, RSPD FM Kota Sukabumi usaha satékah polah nyaluyukeun diri jeung kamekaran éta jaman, diantarana ngarilis aplikasi android, ngalaksanakeun optimalisasi siaran ngaliwatan média sosial jeung rupa-rupa aplikasi online, sarta geus sababaraha taun ka tukang ngaronjatkeun daya pancar ngaliwatan layanan stréaming.

Salian ti éta ogé dijelaskeun, Radio masih ngabogaan réa poténsi, sok sanajan disanghareupkun kana rupa-rupa tangtangan anu beurat dina éra digital. Ěta poténsi téh jadi sala sahiji sumber réferénsi informasi, pikeun nyingkahan jeung nyegah rupa-rupa pangaruh goréng anu muncul di éra digital, nya éta mekarna hoax atawa béwara bohong. Tah ku lantaran kitu, dina miéling poé tepung taun ka 49 téh, RSPD FM Kota Sukabumi ngangkat téma, nya éta Mingkin Ngora jeung Radio Generasi Milénial. Mingkin Ngora ngabogaan harti, yén RSPD FM Kota Sukabumi di tengah cepetna kamekaran téhnologi informasi, terus nyaluyukeun diri jeung kamekaran jaman, tanpa ninggalkeun ciri has RSPD FM Kota Sukabumi. Sedengkeun Radio Generasi Milénial ngandung harti, yén RSPD FM Kota Sukabumi hayang ngarangkul leuwih réa pamarhati ti kalangan kaom nonoman, sakaligus pikeun ngagairahkeun deui budaya ngareungukeun radio anu dina danget ieu mimiti pudar.

Leuwih jauh dijelaskeun, éra digital geus numuwuhkeun generasi anu disebut generasi milénial. Tah ku sabab kitu, RSPD FM Kota Sukabumi méré rohang ka éta generasi, pikeun nunjukkeun kréatifitas ngaliwatan acara anu midangkeun kréasi kaom nonoman. Maksud jeung tujuannana, malar rupa-rupa karya éta generasi téh ngabogaan tempat pikeun dipikawanoh jeung diaku ku masarakat. Disagigireun ti éta, rupa-rupa acara hiburan ogé terus disusun anu ngabogaan cita rasa musik anyar jeung seger, luyu jeung kahayang pamarhati generasi milénial.

Kapala Diskominfo Kota Sukabumi nandeskeun, umur ngan ukur ngarupakeun angka, lantaran umur 49 taun teu ngeureunkeun RSPD FM Kota Sukabumi pikeun terus usaha méré anu hadé ka warga masarakat, sarta nyaluyukeun diri ka nu leuwih hadé, ngarupakeun konci keur RSPD FM Kota Sukabumi pikeun terus ngalaksanakeun rupa-rupa karya. Lian ti éta, Kapala Diskominfo Kota Sukabumi kalayan asmana sakumna réngréngan Diskominfo Kota Sukabumi katut LPPL RSPD FM Kota Sukabumi, ngahaturkeun nuhun katut layang pangajén anu saluhur-luhurna ka para pamarhati jeung Pamor (Paguyuban Monitor) RSPD FM Kota Sukabumi, anu salawasna satia ngareungeukeun jeung ngajadikeun RSPD FM Kota Sukabumi sabagé sumber informasi jeung hiburan.

Leave a Reply