BAZNAS KOTA SUKABUMI MEUNANG BAZNAS AWARD TAUN 2018 TINGKAT NASIONAL

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Sukabumi meunang Baznas Award Taun 2018 Tingkat Nasional, sakaligus dibenum sabagé Baznas pang hadéna di Indonésia dina kategori pandayagunaan. Ěta Baznas Award téh, dipasrahkeun ku Ketua Umum Baznas, Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA.. CA., ka Ketua Baznas Kota Sukabumi, Ir. H. Fifi Kusumajaya, M.M., katut Ketua Baznas liana, Ketua LAZ (Lembaga Amil Zakat) Tingkat Propinsi, Kabupatén jeung Kota, UPZ (Unit Pangumpul Zakat), sarta sejumlah Kapala Daérah, Inohong jeung Média Pangrojong Kabangkitan Zakat, dina Malem Anugrah Pazakatan Taun 2018, cindekna tanggal 7 Séptémber 2018, di Aula H.M. Rasjidi, Kemenag (Kementrian Agama) RI, Thamrin Jakarta Pusat.

Ketua Baznas Kota Sukabumi, Ir. H. Fifi Kusumajaya, M.M. ngajelaskeun, Baznas Kota Sukabumi kapilih sabagé Baznas pang hadéna di Indonésia dina kategori pandayagunaan, satutas ngéléhkeun 5 kota jeung kabupatén lianna nu asup dina kategori pandayagunaan. Saterusna dijelaskeun, Baznas Kota Sukabumi téh kakara pisan meunang Baznas Award. Ěta hal téh ngarupakeun prestasi sakumna pihak, hususna sakumna réngréngan Pangurus Baznas Kota Sukabumi, anu salawasna usaha satékah polah ngalaksanakeun pangalolaan jeung pandayagunaan zakat di Kota Sukabumi sacara hadé, luyu jeung papagon anu ditangtukeun jeung ditetepkeun.

Ketua Baznas Kota Sukabumi nandeskeun, ku meunangna Baznas Award téh, salian ti jadi sala sahji kareueus ogé bisa ngahudangkeun sumanget pikeun sakumna réngréngan Pangurus Baznas Kota Sukabumi, dina ngalaksanakeun pangalolaan jeung pandayagunaan zakat di Kota Sukabumi ka nu leuwih hadé deui, pikeun ngawujudkeun kabangkitan zakat di Kota Sukabumi. Salajuna ditandeskeun, dina ngalaksanakeun pangalolaan jeung pandayagunaan zakat téh, Baznas Kota Sukabumi salawasna museur kana usaha ngungkulan kamiskinan jeung sarana kaagamaan. Diantarana ku ngaliwatan program Bapermah (Bantuan Perbaikan Rumah), Bamus (Bantuan Modal Usaha), Tumaritis (Tunjangan Masarakat Kritis), Batama (Bantuan Kaséhatan Ulama), Bagus (Bantuan pikeun Guru MD jeung Ustadz), sarta bantuan paket Sembako (Sembilan Bahan Poko) ka warga masarakat miskin, bantuan ka mualaf jeung ibnu sabil, bantuan sarana jeung prasarana kaagamaan masjid, majelis talim, madrasah jeung PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), kaasup gawé bareng jeung BPJS (Badan Panyalagara Jaminan Sosial) Kaséhatan dina ngabantu kaom disabilitas.

Disagigireun ti éta ogé ditandeskeun, transparansi Baznas Kota Sukabumi geus diaku jeung diaudit ku sajumlah pihak satiap taun, ti mimiti Audit Syariah, Inspéktorat Kota Sukabumi jeung Akuntan, sarta hasilna salawasna dinyatakeun saluyu jeung akuntasi, papagon jeung pandayagunaannana. Lantaran transparansi Baznas téh ngarupakeun sala sahiji hal anu kacida pentingna dilaksanakeun, pikeun ngawangun kapercayaan ti warga masarakat.

Leave a Reply